Uncategorized

החזר הוצאות הנסיעה בעת משבר הקורונה

כולנו זכאים להחזר הוצאות על נסיעותינו ממקום המגורים לעבודה ובחזרה. בשגרה חלקנו מקבלים קצובת נסיעה “אוטומטית” ועל חלקנו להגיש דיווח נסיעות כדי לקבל החזר (פרטים נוספים כאן). אולם בעקבות המשבר כמעט כולנו איננו מגיעים לקמפוס ולכן, בהתאם להנחיות משרד האוצר, הופסק תשלום קצובת הנסיעה האוטומטית בתקופה זו, החל ממשכורת חודש אפריל 2020. עם זאת, חברי סגל המגיעים לקמפוס […]

2021 תוצאות בחירות להנהגת הארגון

יו”ר הארגון  דורי גלבוע סיו”ר הארגון  ד”ר אתי תבל ועד העובדים חברת ועד  אלבינה חייטין חברת ועד  ד”ר דליה עמארה חבר ועד  ד”ר דני וינשטוב חבר ועד  ד”ר דניס גולקו חברת ועד  ד”ר יעל סנה חבר ועד  מוחמד עיראקי חבר ועד  מיכאל מוזיקה חברת ועד  מעין פדן חבר ועד  ד”ר מתן זיו אב חברת ועד  […]

נחתם הסכם קיבוצי חדש

יש הסכם קיבוצי חדש!בעקבות אישור ההסכם פה אחד באספת העובדים, התקיים היום טקס החתימה על ההסכם הקיבוצי עם דוד ברקת, מנכ”ל האוניברסיטה, ושמעון ישי, סמנכ”ל משאבי האנוש. מרגע זה נתחיל כולנו ליהנות מפירות ההסכם. תוספות השכר הרטרואקטיביות והמענקים המיוחדים הנכללים בהסכם ישולמו במשכורת חודש אוגוסט או ספטמבר לכל המאוחר. בתחילת השנה סיפרו לנו שהשביתה מיותרת, […]

בבר-אילן ובאוניברסיטה העברית חתמו על הסכם. למה לא נצטרף אליו

הנהלת האוניברסיטה מספרת לכל מי שרוצה לשמוע על הסכם “נפלא” שנחתם עם ארגוני הסגל הזוטר בבר-אילן ובאוניברסיטה העברית, וכמה חבל שהארגון שלנו בבן-גוריון אינו מצטרף אליו… איך לומר זאת בלשון עדינה? ההנהלה לא ממש מדייקת – לא לגבי הדרך שהוליכה להסכם הזה, ולא לגבי איכותו. המהלך הלא-הגון של ההנהלות: במשך יותר משנה ניהלנו משותף ארוך […]

שאלות בנושאי פנסיה או קרן השתלמות? יש למי לפנות

מרבית עובדי האוניברסיטה מנהלים את קרן הפנסיה ואת קרן ההשתלמות דרך חברת הביטוח “מגדל” ומשלמים דמי ניהול מופחתים. ברצוננו לעדכן על כניסתו לתפקיד של עמי פרמונט, המשמש כנציג החברה באוניברסיטה. ניתן לפנות אליו לטלפון הנייד: 052-220-5183 אך עדיף בדוא”ל: [email protected] בפנייה אליו נא לציין בשורת הנושא שם מלא, מספר ת.ז. ומספר טלפון. מידע אישי ניתן […]

הודעה מטעם ששת ארגוני הסגל הזוטר על פתיחת משא ומתן

ארגוני הסגל הזוטר בשש האוניברסיטאות בארץ מנהלים יחדיו את המו”מ על הסכם קיבוצי חדש, שייטיב את שכרנו ותנאי העסקתנו. מוזמנים לקרוא עדכון משותף ראשון. יחד עמכם, קוראים את המכתב הזה אלפי חברי סגל בכל רחבי הארץ!