נחתם הסכם קיבוצי חדש

יש הסכם קיבוצי חדש!
בעקבות אישור ההסכם פה אחד באספת העובדים, התקיים היום טקס החתימה על ההסכם הקיבוצי עם דוד ברקת, מנכ”ל האוניברסיטה, ושמעון ישי, סמנכ”ל משאבי האנוש. מרגע זה נתחיל כולנו ליהנות מפירות ההסכם. תוספות השכר הרטרואקטיביות והמענקים המיוחדים הנכללים בהסכם ישולמו במשכורת חודש אוגוסט או ספטמבר לכל המאוחר.

בתחילת השנה סיפרו לנו שהשביתה מיותרת, ושהממונה על השכר לא יאשר הסכם טוב מזה שנחתם באוניברסיטאות בר אילן והעברית. אבל ההסכם שחתמנו זה עתה כולל הישגים תקדימיים בענף הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות. 
ניסו להפחיד אותנו שוב ושוב במהלך השביתה, אך גם ההנהלה למדה שבלעדינו אין אוניברסיטה. בזכות הכוח המשותף שלנו כל הסיפורים וניסיונות ההפחדה נכשלו ואנחנו הצלחנו, ביחד.