החזר הוצאות הנסיעה בעת משבר הקורונה

כולנו זכאים להחזר הוצאות על נסיעותינו ממקום המגורים לעבודה ובחזרה. בשגרה חלקנו מקבלים קצובת נסיעה “אוטומטית” ועל חלקנו להגיש דיווח נסיעות כדי לקבל החזר (פרטים נוספים כאן). אולם בעקבות המשבר כמעט כולנו איננו מגיעים לקמפוס ולכן, בהתאם להנחיות משרד האוצר, הופסק תשלום קצובת הנסיעה האוטומטית בתקופה זו, החל ממשכורת חודש אפריל 2020. עם זאת, חברי סגל המגיעים לקמפוס לצורך עבודתם מוזמנים לשלוח טופס דיווח במייל למזכירות המחלקה שלהם, ולקבל החזר.

מידע חשוב על דיווח נסיעות בפועל

  • יש להגיש טופס דיווח נפרד עבור כל חודש
  • ציינו בטופס את תאריך הנסיעה, המקום ממנו הגעתם לקמפוס, מטרת הנסיעה (למשל: הרצאה, תרגול, בדיקת תרגילים וכו’) ועלות הנסיעה שלכם. אין צורך לציין שעת יציאה וחזרה ומרחק בק”מ
  • ניתן לבקש החזר עבור כל יום בו הגעתם לאוניברסיטה לצורך עבודת ההוראה. גם אם באותו יום בו אתם עובדים, הקדשתם זמן גם לעניינים אחרים (כגון לימודים או מחקר) – מגיע לכם החזר עבור הנסיעה. עם זאת, לא ניתן להגיש טופס החזר הוצאות נסיעה עבור יום שבו הגעתם לקמפוס עבור מחקר בלבד
  • בחודש שלאחר הגשת הדיווח, חשוב לבדוק בתלוש השכר שקיבלתם את ההחזר ושהסכום הוא בדיוק הסכום עליו דיווחתם. אנו נתקלים בכל שנה בטעויות בעניין זה, ולכן אל תוותרו על הבדיקה. איך לבדוק? זאת תוכלו לקרוא כאן