הודעה מטעם ששת ארגוני הסגל הזוטר על פתיחת משא ומתן

ארגוני הסגל הזוטר בשש האוניברסיטאות בארץ מנהלים יחדיו את המו”מ על הסכם קיבוצי חדש, שייטיב את שכרנו ותנאי העסקתנו. מוזמנים לקרוא עדכון משותף ראשון. יחד עמכם, קוראים את המכתב הזה אלפי חברי סגל בכל רחבי הארץ!