2021 תוצאות בחירות להנהגת הארגון

יו”ר הארגון  דורי גלבוע

סיו”ר הארגון  ד”ר אתי תבל

ועד העובדים

חברת ועד  אלבינה חייטין

חברת ועד  ד”ר דליה עמארה

חבר ועד  ד”ר דני וינשטוב

חבר ועד  ד”ר דניס גולקו

חברת ועד  ד”ר יעל סנה

חבר ועד  מוחמד עיראקי

חבר ועד  מיכאל מוזיקה

חברת ועד  מעין פדן

חבר ועד  ד”ר מתן זיו אב

חברת ועד  סוזי שרם כהן

חברת ועד ד”ר סיגל ג’ורג’י

ועדת ביקורת

חבר ועדת ביקורת  אלעד ארד

חבר ועדת ביקורת  נדב הראל