Asides

דחיית השביתה בראשון 26.6

לאור התקדמות במשא ומתן עם ההנהלה, ארגון העובדים החליט על דחיית השביתה שתוכננה ליום ראשון הקרוב. ברצוננו להדגיש כי סכסוך העבודה עדיין בתוקף, וייתכנו צעדים ארגוניים נוספים במידה ולא תושג התקדמות בשיחות. על כן, אנו מבקשים מכם לעקוב אחר העדכונים במייל, בפייסבוק או באתר.

שביתה כללית ביום ראשון הקרוב

בעקבות שביתתנו בתחילת חודש יוני, החלה הידברות בין הארגון להנהלה במסגרתה הוצגו לארגון לראשונה נתונים קונקרטיים אודות היקף הפיטורים הצפוי במחלקות למדעי הרוח ולאנגלית. אולם בשבוע שעבר, מיד לאחר הצגת הנתונים, הקפיאה ההנהלה משום-מה את המגעים ומסרבת לחדשם. יתר על כן ההנהלה אף חזרה בה מהסכמות שכבר הושגו. על כן, החליט ועד העובדים על שביתה […]

שביתה – בשלישי וברביעי

מחר וביום רביעי (21-22.6) ישבתו חברי הסגל הזוטר במחלקות למדעי הרוח ולאנגלית כשפה זרה. חברי הסגל לא יקיימו כל פעילות הוראה: תרגולים, הרצאות, בדיקת עבודות וכיו”ב. בעקבות השביתה הקודמת העבירה אלינו ההנהלה סוף-סוף נתונים אודות היקף הפיטורין במחלקות למדעי הרוח. מהנתונים עולה כי הפיטורים במדעי הרוח עלולים לכלול כשליש מחברי הסגל הזוטר במחלקות אלו, ואף […]

שביתה ביום חמישי – 2.6.16

בכל הקשור לפיטורים הצפויים במחלקות ללימודי רוח ובמחלקה לאנגלית – לצערנו, על אף שניתן לדווח על התקדמות מסויימת בנוגע למחלקה לאנגלית, סוגיית הפיטורים במדעי הרוח רחוקה מלהיפתר. ההנהלה עומדת בסירובה להידבר עימנו בנושא זה, ובכך פוגעת באפשרות שלנו למלא את תפקידנו – ייצוג העובדים! על כן, אנו נאלצים לנקוט בצעדים ארגוניים אל מול ההנהלה כבר […]