שביתה כללית ביום ראשון הקרוב

בעקבות שביתתנו בתחילת חודש יוני, החלה הידברות בין הארגון להנהלה במסגרתה הוצגו לארגון לראשונה נתונים קונקרטיים אודות היקף הפיטורים הצפוי במחלקות למדעי הרוח ולאנגלית. אולם בשבוע שעבר, מיד לאחר הצגת הנתונים, הקפיאה ההנהלה משום-מה את המגעים ומסרבת לחדשם. יתר על כן ההנהלה אף חזרה בה מהסכמות שכבר הושגו.
על כן, החליט ועד העובדים על שביתה של כל חברי הסגל הזוטר באוניברסיטה במהלך יום א’ הקרוב (26.6). השביתה תחול בכל הקמפוסים, הפקולטות והתכניות החוץ-תקציביות. ביום זה לא יקיימו חברי הסגל הזוטר הוראה על כל סוגיה ובפרט: הרצאות, תרגולים, מעבדות, שעות קבלה ומענה למיילים.

סירוב ההנהלה לדבר מתמיה במיוחד, משום שדרישות הארגון הן פשוטות וסבירות:
1. בשנה הבאה יפתחו כל קורסי האנגלית לרישום. במידה ותחול ירידה דרסטית בהרשמה, תינתן למורים “רשת ביטחון”.
2. צמצום להיקף סביר של מספר המפוטרים במחלקות מדעי הרוח הנפגעות בצורה הקשה ביותר.
3. ככל שיש צורך לפטר חברי סגל, הדבר יעשה בשקיפות ובהידברות עם הארגון, תוך מתן פיצוי למפוטרים.

כחברי וחברות סגל זוטר המלמדים באוניברסיטה, אנו מודעים לקושי ולחוסר הוודאות שגורמת השביתה לנו ולתלמידינו. אנו מקווים שההנהלה תחדש עמנו את המגעים עוד היום, כך שנוכל להתקדם לפתרון מוסכם ולהימנע מפגיעה במהלך הלימודים התקין.

ניתן לעקוב אחר עדכונים גם בעמוד הפייסבוק שלנו https://www.facebook.com/ZutarBGU/?ref=bookmarks
בשאלות ובעיות ניתן לפנות גם בטלפון 08-6461004