שביתה – בשלישי וברביעי

מחר וביום רביעי (21-22.6) ישבתו חברי הסגל הזוטר במחלקות למדעי הרוח ולאנגלית כשפה זרה. חברי הסגל לא יקיימו כל פעילות הוראה: תרגולים, הרצאות, בדיקת עבודות וכיו”ב.
בעקבות השביתה הקודמת העבירה אלינו ההנהלה סוף-סוף נתונים אודות היקף הפיטורין במחלקות למדעי הרוח. מהנתונים עולה כי הפיטורים במדעי הרוח עלולים לכלול כשליש מחברי הסגל הזוטר במחלקות אלו, ואף יותר מכך. במחלקות מסוימות עלול הקיצוץ להגיע לכדי שני-שלישים מן העובדים!
חשוב להדגיש כי מרבית העובדים שיפוטרו טרם קיבלו הודעות על פיטוריהם.
מהצהרות ההנהלה משתמע גם כי בכוונתם להמשיך בתהליך וכי עובדים רבים נוספים צפויים להיות מפוטרים במהלך השנה הבאה.
לנוכח חומרת המהלך, פנינו אל ההנהלה בבקשה לקיים הידברות רציפה ואינטנסיבית בנושא. אולם, ההנהלה אינה משתפת פעולה: הפגישות בין ההנהלה לארגון נקבעות בתדירות נמוכה, בניגוד לבקשתנו, ונתונים חיוניים נוספים טרם נמסרו לנו או שההנהלה מסרבת למוסרם.
לאור כל זאת הוחלט כאמור באסיפת העובדים ובוועד העובדים על שביתה של 48 שעות החל ממחר (יום ג’, 21.6) במחלקות למדעי הרוח ובמחלקה לאנגלית כשפה זרה, כולל הלימודים בקמפוס אילת במחלקות הללו.
אלו המחלקות השובתות:
– ספרות עברית
– היסטוריה של עם ישראל
– פילוסופיה
– מחשבת ישראל
– לשון עברית
– אומנויות
– מקרא וארכיאולוגיה
– ספרויות זרות ובלשנות
– לימודים רב תחומיים
– מזרח תיכון
– היסטוריה כללית
– אנגלית כשפה זרה
בנוסף אנו מדגישים כי לאור התעקשותה של ההנהלה לנכות שכר לעובדים ששבתו, בניגוד לנוהג שהיה קיים במאבקים קודמים, אין לקיים השלמות שיעורים שכן לא תקבלו שכר על עבודה זו