שביתה ביום חמישי – 2.6.16

בכל הקשור לפיטורים הצפויים במחלקות ללימודי רוח ובמחלקה לאנגלית –

לצערנו, על אף שניתן לדווח על התקדמות מסויימת בנוגע למחלקה לאנגלית, סוגיית הפיטורים במדעי הרוח רחוקה מלהיפתר.
ההנהלה עומדת בסירובה להידבר עימנו בנושא זה, ובכך פוגעת באפשרות שלנו למלא את תפקידנו – ייצוג העובדים!
על כן, אנו נאלצים לנקוט בצעדים ארגוניים אל מול ההנהלה כבר בשבוע הנוכחי. על פי החלטה שאושרה הן בוועד העובדים והן באסיפת העובדים, אנו נשבות ל-24 שעות במהלך יום חמישי הקרוב (2.6) בכל הקמפוסים, הפקולטות והתכניות החוץ-תקציביות. ביום זה לא יקיימו חברי הסגל הזוטר הוראה על כל סוגיה ובפרט: הרצאות, תרגולים, מעבדות, שעות קבלה ומענה למיילים.
אנו קוראים להנהלת האוניברסיטה לפעול למניעת צעדים אלו בדרך האפשרית היחידה – לשבת ולהידבר מיד!

מה אנחנו דורשים מההנהלה?