זכויות

שינוי בהחזר הוצאות הנסיעה

במסגרת ההסכם הקיבוצי החדש (מאוגוסט 2019) חל שינוי באופן תשלום החזר הוצאות נסיעה לחלק מחברי הסגל. על מי חל השינוי? עוזרי הוראה (תלמידי תואר ראשון ושני), אסיסטנטים/מדריכים (דוקטורנטים) ומורים במסלול המקביל שהחלו לעבוד באוניברסיטה בשנה”ל תשע”ט (2018-19) או לאחריה. בנוסף, חל השינוי על מי שעברו במהלך תשע”ט או לאחר מכן ממעמד עוזר הוראה למעמד אסיסטנט […]

תוספת שכר רטרואקטיבית במסגרת הסכם 2019

במסגרת ההסכם הקיבוצי שחתם הארגון למול הנהלת האוניברסיטה ב-15/8/19 שולמה תוספת שכר רטרואקטיבית. פירוש הדבר שהשכר עולה “בדיעבד”, וכעת שולם ההפרש בין השכר ששולם בשעתו לשכר החדש, הגבוה יותר. מי זכאי לתוספת? מי שהועסקו לפחות בחלק מהתקופה שבין ספטמבר 2018 לאוגוסט 2019 (כולל). עבור איזו תקופה משולמת התוספת?  עבור כל חודש שבו הועסקתם מינואר 2018 […]