זכויות

תוספת שכר רביעית

תוספת שכר רביעית בעקבות הסכם 2019 שימו לב שבתלוש השכר שקיבלתם בחודש ינואר השכר המשולב גדל ביחס לתלושי השכר של החודשים הקודמים.הגידול בשכר נובע מביצוע הפעימה הרביעית של תוספת השכר בגובה של 10.5% שהשיג הארגון בהסכם הקיבוצי האחרון (2019). גובה התוספת הוא על פי הפירוט הבא (הסכום מחושב למשרה מלאה):עוזרי הוראה: 176.97 ש”ח.אסיסטנטים ומדריכים (דוקטורנטים […]

מנוי לסמסטר ב 2021

האם קיבלתם כתבי מינוי לסמסטר ב? חברי הסגל המועסקים בסמסטר ב, שימו לב!בדקו אם קיבלתם כתבי מינוי לקורסים שאתם מלמדים או מתרגלים בסמסטר הקרוב. אם לא קיבלתם, פנו למחלקה בהקדם.חשוב שתוודאו שכל הקורסים שאתם מלמדים מופיעים בכתב המינוי ושהיקף המשרה מדוייק.אם אינכם בטוחים- פנו אלינו.

תוספת שכר רטרואקטיבית במסגרת הסכם 2019

במסגרת ההסכם הקיבוצי שחתם הארגון למול הנהלת האוניברסיטה ב-15/8/19 שולמה תוספת שכר רטרואקטיבית. פירוש הדבר שהשכר עולה “בדיעבד”, וכעת שולם ההפרש בין השכר ששולם בשעתו לשכר החדש, הגבוה יותר. מי זכאי לתוספת? מי שהועסקו לפחות בחלק מהתקופה שבין ספטמבר 2018 לאוגוסט 2019 (כולל). עבור איזו תקופה משולמת התוספת?  עבור כל חודש שבו הועסקתם מינואר 2018 […]