מנוי לסמסטר ב 2021

האם קיבלתם כתבי מינוי לסמסטר ב?
חברי הסגל המועסקים בסמסטר ב, שימו לב!בדקו אם קיבלתם כתבי מינוי לקורסים שאתם מלמדים או מתרגלים בסמסטר הקרוב. אם לא קיבלתם, פנו למחלקה בהקדם.חשוב שתוודאו שכל הקורסים שאתם מלמדים מופיעים בכתב המינוי ושהיקף המשרה מדוייק.אם אינכם בטוחים- פנו אלינו.