תוספת שכר רטרואקטיבית במסגרת הסכם 2019

במסגרת ההסכם הקיבוצי שחתם הארגון למול הנהלת האוניברסיטה ב-15/8/19 שולמה תוספת שכר רטרואקטיבית. פירוש הדבר שהשכר עולה “בדיעבד”, וכעת שולם ההפרש בין השכר ששולם בשעתו לשכר החדש, הגבוה יותר.

מי זכאי לתוספת?

מי שהועסקו לפחות בחלק מהתקופה שבין ספטמבר 2018 לאוגוסט 2019 (כולל).


עבור איזו תקופה משולמת התוספת? 

עבור כל חודש שבו הועסקתם מינואר 2018 ועד אוגוסט 2019 (כולל). לעמיתי הוראה – מאז מרץ 2019. 

איך מופיעה התוספת בתלוש?

התוספת מופיעה בתלוש השכר בתיבת פירוט התשלומים, כשורה בה כתוב “שכר משולב הפרשים” בציון החודשים עבורם היא משולמת. למורים מן החוץ תופיע השורה “שכר מורים מן החוץ הפרשים”. ראו התמונה למטה. 
אם הועסקתם בכמה מסלולי העסקה בתקופה הרלבנטית (למשל, כאסיסטנטים וגם כעמיתי הוראה) אמורה
להופיע שורת הפרשים נפרדת לכל מסלול העסקה.


באיזה תלוש שכר מופיעה התוספת?

אם היה לכם מינוי בחודש ספטמבר 2019 – התוספת תופיע בתלוש של חודש זה.

אם לא, התוספת תופיע בתלוש אוקטובר או נובמבר 2019.