תוספת שכר רביעית

תוספת שכר רביעית בעקבות הסכם 2019

שימו לב שבתלוש השכר שקיבלתם בחודש ינואר השכר המשולב גדל ביחס לתלושי השכר של החודשים הקודמים.הגידול בשכר נובע מביצוע הפעימה הרביעית של תוספת השכר בגובה של 10.5% שהשיג הארגון בהסכם הקיבוצי האחרון (2019).

גובה התוספת הוא על פי הפירוט הבא (הסכום מחושב למשרה מלאה):עוזרי הוראה: 176.97 ש”ח.אסיסטנטים ומדריכים (דוקטורנטים ומורים במסלול המקביל): 151.03 ש”ח.עמיתי הוראה: 391.27 ש”ח.מורים מן החוץ: 4.4 עד 8.6 ש”ח.
את טבלאות השכר תמצאו כאן.