ד”ר סיגל ג’ורג’י

מתמודדת לתפקיד: חברת ועד
מחלקה: מזרח תיכון

פקולטה: מדעי הרוח והחברה
מעמד העסקה: עמיתת הוראה, מסלול מקביל

בעלת תואר דוקטור, מלמדת באוניברסיטה מזה שלוש עשרה שנים כעמיתת הוראה מתמידה וכן במסלול המקביל.

בשנה האחרונה הייתי חברת ועד ואני מעוניינת להמשיך ולפעול על מנת לקדם ולייצג .

בעיקר את המסלול המקביל ואת עמיתי ההוראה בכל הנוגע לתנאי ההעסקה (למשל: אפשרות להשתמש בתקציב לא רק לצורך השתתפות בכנסים)וכן את אפשרויות הקידום במסלולים אלו.