ד”ר מוטקה פורת

מתמודד לתפקיד: יו”ר/סיו”ר הארגון
מחלקה: מתמטיקה
פקולטה: טבע
מעמד העסקה : עמית הוראה / מורה מן החוץ

שמי מוטקה פורת, דוקטור למתמטיקה המועסק כעמית הוראה ומרצה מן החוץ, ואני מציג את התמודדתי על תפקיד סגן יו״ר הארגון.

את הארגון הכרתי לפני 6 שנים כשהתחלתי את הדוקטורט שלי במחלקה למתמטיקה ונהייתי מתרגל. עם השנים נעשיתי יותר מעורב בפעילות הארגון, כאשר השיא הגיע שנבחרתי להיות חבר בוועד המנהל של הארגון שנתיים ברצף, ובשנה השנייה אף מילאתי את תפקיד מזכיר הוועד. במהלך שתי הקדנציות האלו למדתי המון אודות פעילות הארגון, ובפרט נחשפתי לטיפול המסור של הנהגת הארגון בפניות הפרט המגיעות מחברות וחברי הסגל, למו״מ שהתנהל מול הנהלת האונ׳ ולנושאים רבים יומיומיים נוספים.
אשמח להיבחר לתפקיד הס״יור ולדאוג כי הארגון ממשיך למלא את תפקידיו העיקריים שהם לתת מענה ועזרה לחברות וחברי הסגל ולשפר את תנאי העסקתם/ן. שתי נקודות חשובות מאוד בעיניי שאנסה לקדם הן: חשיפה והנגשה של הארגון ליותר חברי וחברות סגל,  ושמירה על שקיפות וניהול תקין.