ירון הופמן דישון

מתמודד לתפקיד: חבר ועד
מחלקה: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

פקולטה: מדעי הרוח והחברה

מעמד העסקה: מלגאי

החל משנה זו לומד לדוקטורט כמלגאי במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בפקולטה למדעי הרוח והחברה. בעשור האחרון עובד כחוקר במרכז אדוה-מכון מחקר לקידום שוויון וצדק חברתי בישראל. בשנים 2009-2014 למדתי באוניברסיטה לתואר שני במחלקה לסוציולוגיה ועבדתי כמתרגל (עוזר הוראה). בשנת 2010 הצטרפתי כחבר בועד ארגון הסגל הזוטר (השם של ארגון סגל ההוראה דאז) וכיהנתי ב2011-2012 כסיו”ר הארגון ולאחר מכן כמ”מ יו”ר הארגון, וכן כסיו”ר הפורום המתאם של ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות. במסגרת תפקיד זה הייתי חבר בצוות המו”מ הארצי להסכם השכר של שנת 2012. בנוסף אני פעיל וחבר הנהגה בארגון ‘כוח לעובדים’. עם חזרתי לאוניברסיטה שמח מאוד על האפשרות לחזור הביתה, לארגון סגל ההוראה באוניברסיטת בן-גוריון ולתרום מניסיוני בארגון ומתחום העבודה המאורגנת על מנת לסייע לארגון להיערך למשא ומתן על הסכמי השכר הצפויים להתקיים בשנת 2023. באופן ספציפי אבקש לייצג את המלגאים והמלגאיות באוניברסיטה ולסייע להבטחת זכויותיהם/ן.