ד”ר דניאל ויינשטוב

מתמודד לתפקיד: חבר ועד
מחלקה: המחלקה למקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום

פקולטה: מדעי הרוח והחברה

מעמד העסקה: עמית הוראה

מרצה באוניברסיטה זה למעלה משלושים שנה וחבר בוועד הנוכחי. כאחד שחווה את התקופה טרום הקמת הוועד, מודע לחשיבות הקמתו ותפקודו היעיל.