אלעד ארד

מתמודד לתפקיד: חבר  ועדת ביקורת
מחלקה: כימיה
פקולטה: מדעי הטבע
מעמד העסקה: דוקטורנט

*דוקטורנט במכון אילזה כ”ץ לננוטכנולוגיה ומועסק במחלקה לכימיה בתור מתרגל ומדריך מעבדות.
*כיהנתי כחבר ועד הארגון שלוש כהונות ובוועדת הביקורת כהונה אחת.