שי להורים חדשים

הארגון מעניק שי לאם חברת הארגון או לחבר הארגון שאשתו ילדה (אין כפל מבצעים במקרה ששני בני הזוג עובדי הארגון)

ניתן לקבל את השי במשרדנו – חדר 111, בניין בית הסטודנט.

השי תקף גם במקרים של אימוץ או אומנה.

לקבלת ההטבה יש להציג את תעודת הלידה (או ספח ת.ז בו רשום תאריך הלידה או כל מסמך רשמי אחר) ותעודת עובד/ת הסגל אקדמי זוטר. 

השי יינתן עד שנה מהלידה/אימוץ.