עידכון מאסיפה כללית – 18.6.13

9.6.13

עובדים/ות יקרים/ות

באסיפה דווח על הדיון שהתקיים בכנסת, על הדיונים המתקדמים עם האוניברסיטה בעניין כתבי ההתחייבות וכן עלה לאישור ואושר ברוב גדול, הסכם שיתוף פעולה של ארגון הסגל האקדמי הזוטר עם ארגון כוח-לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי. על מנת לחזק התמקצעות ארגונית ויציבות אנו הוסכם לכרות הסכם שיתוף פעולה  עם ארגון “כוח-לעובדים” שיספק לארגון מגוון שירותים (משפטיים, מנהליים ועוד) וכן ליווי איגוד-מקצועי רציף.

“כוח לעובדים” הוא ארגון עובדים כללי (המייצג עובדים רבים במקומות עבודה מגוונים ובתוכם מספר מוסדות אקדמיים בישראל) בעל ניסיון רב, אשר יכול לספק לנו את מגוון הצרכים והשירותים הנ”ל.

מצורף בזה המסמך שהוצג בישיבה.

טיוטה לאישור האסיפה הכללית – הסכם שיתוף פעולה.

בנוסף – מצורף מסמך שאלות ותשובות – כל מה שרצית לשאול על הסכם שיתוף הפעולה ולא העזת.

שלכם ובשבילכם

ועד העובדים

ארגון הסגל האקדמי הזוטר

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

http://www.zutar.org/

https://www.facebook.com/ZutarBGU