הכרזה על סכסוך עבודה

28.4.2013

עובדים ועובדות יקרים/ות

אנו כותבים לכם היום לאחר דיון ארוך (אחר) שהתקיים היום בבית-הדין – אצל כבוד השופט יוספי – בעניין בקשתנו להידברות עם ההנהלה שלנו. דרשנו, השופט ביקש, אך האוניברסיטה סירבה.

אנו כותבים לכם היום לאחר חצי שנה של ניסיונות בלתי פוסקים, להידבר עם הנהלת האוניברסיטה על תנאי ההעסקה שלנו ועל זכויותינו כצד ליחסי עבודה באוניברסיטה – תנאים וזכויות המגיעים לנו בזכות (מתוקף הסכמים קיבוציים) ולא בחסד.

אנו כותבים לכם היום אחרי פסיקה לא-קלה שפרסם בית-הדין האזורי לעבודה לפני שבוע ימים. ביקשנו כי לא יפגעו תנאי העסקה של עובדות האוניברסיטה ללא קיום מו”מ עימנו – ארגון העובדים היציג שלהן. לצערנו, שופט ביה”ד האזורי לעבודה לא הסכים עם דרישתנו זו, אולם בעניין זה לא נאמרה המילה האחרונה.

אנו כותבים לכם היום לאחר גילוי כוונות הנהלת האוניברסיטה – להפוך תחומי הוראה רבים ורחבים להוראה שנחשבת “לא-אקדמית” ולהוציא עובדים ועובדות מתחומי הכיסוי של ההסכמים הקיבוציים. זה מתחיל בלימודי השפות וזה עובר כבר עכשיו לתחומי לימוד רבים ומגוונים הנמצאים בכל הפקולטות.

אנו מברכים את הנהלת האוניברסיטה על תוכניותיה השונות לשינוי ושיפור איכות ההוראה והמחקר ולא נעמוד כמכשול בדרך מבורכת זו. אבל – אנחנו לא נסכים לפגיעה בהעסקתם של עובדים או ל”המצאה” של תנאי העסקה קבלניים למיניהם, כפי שההנהלה מתכוונת לעשות.

לא ניתן יד לשינוי שיפגע בחברי/ות הסגל ונעמוד יחד עם העובדים/ות בכל מחלקה ויחידה ונדרוש העסקה בצורה תקנית (!) וכחלק מהסכם קיבוצי עם ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטה.

לאחר סירוב ההנהלה לקיים עימנו הידברות בנושא זה ויציאתה לדרך בהפיכת עובדות ותיקות, מרצות לשפה העברית – המועסקות באוניברסיטה בהוראת שפות למעלה מ-15 שנים – לעובדות בהעסקה קבלנית (!), אין לנו אלא להכריז על סכסוך עבודה.

מסיבה אחת פשוטה – היום זה הוראת העברית, מחר זו הוראת האנגלית ומחרתיים זו הוראת הכימיה, הפיזיקה ומדעי-המדינה. איננו דורשים מיליונים ואיננו רוצים לעצור רפורמות מבורכות – אלא מבקשים את המגיע לנו בזכות – אך ורק הידברות כנה ואמיתית למען החלת הסכם העסקה לעובדים אלו ועצירת הצעדים החד-צדדיים ההולכים ומתרבים.

צר לנו שזו דרכה של הנהלת האוניברסיטה ואנו פונים גם על גבי מכתב זה אל כל בעלי התפקידים הבכירים ביותר – סמנכ”ל משאבי אנוש, המנכ”ל, הרקטור וכמובן נשיאת האוניברסיטה – לזנוח את הדרך החד-צדדית ולשבת עימנו לאלתר.

אנו קוראים לכם/ן – עובדים ועובדות יקרים/ות – עימדו יחד בתקופה מורכבת זו על-מנת שנוכל לצלוח משבר זה במשותף – למען ציבור חברי/ות הסגל ולמען ההשכלה הגבוהה כולה.

הודעה זו משמעותה שאנו מתריעים בפני ההנהלה כי אנו נחל בנקיטת צעדים ארגוניים אחרי תקופה של 15 ימי המתנה ואנו מבקשים כי צעדים אלו ימנעו מאיתנו באמצעות הידברות.

אנו כמובן נמשיך ונעדכנכם/ן על התפתחויות כל העת.