תמיכה בעובדי/ות הניקיון באוניברסיטה

בעקבות משבר הקורונה, הוצאו לחל”ת כ-220 מתוך 250 עובדות הניקיון של האוניברסיטה.
עובדות אלו, שהכנסתן נמוכה ממילא, ספגו פגיעה כלכלית משמעותית.
ד”ר הללי פינסון מועד הסגל האקדמי הבכיר, יחד עם הסטודנטיות נעם קרון ונועה חסידוב, הקימו קרן סולידריות עבור עובדות הניקיון. תרומה ניתן לבצע בהעברה בנקאית:

שם חשבון: פינסון הללי ומלצר נעמי

בנק הפועלים

מספר חשבון: 329795

סניף 570, עומר.

למען הסר ספק, זהו חשבון נאמנות הנמצא בפיקוחה של היועצת המשפטית של ועד הסגל הבכיר, כך שמובטח שתרומתכם תגיע ליעדה. תודה!