סדנאות בטיחות

בעקבות פנייתנו להנהלה, נקבע כי רק עובדים המלמדים במעבדות הוראה יעברו סדנת בטיחות. למרות זאת, קיבלנו פניות מחברי סגל שאינם מלמדים במעבדה אך נתקלו בהזמנה לסדנה בערכת הטפסים לעובדים חדשים. בירור העלה כי ההנהלה טרם עדכנה את ערכת הטפסים. לכן, גם אם ראיתם בערכה הזמנה כזו, אתם פטורים מהסדנה, אלא אם אתם מלמדים במעבדות. במידה וכבר עברתם את הסדנה, תקבלו תשלום בגינה.