כל המידע שצריך לדעת לקראת פתיחת השנה!

* כתבי מינוי –
אם אתם עובדים בסמסטר הקרוב, עליכם לחתום על טופס “סיכום תנאי העסקה” ולקבל “כתב מינוי” מהמחלקה המעסיקה עד ליום 1.10.16 – תאריך תחילת העסקתכם. בטופס זה מפורטים תקן ההעסקה, היקף המשרה, המטלות הנדרשות מכם ועוד. כתב מינוי ניתן לתקופה של סמסטר או שנה. במידה ולא קיבלתם, יש לפנות למזכירות היחידה או למדור סגל זוטר במשאבי אנוש –http://in.bgu.ac.il/hr/Pages/junior.aspx
שימרו את כתב המינוי למקרה הצורך.
לכשתקבלו את כתב המינוי, חשוב לבדוק שאתם מועסקים בתקן ובהיקף המשרה הנכונים. התקן בו תועסקו תלוי בפרמטרים שונים, כמוסבר כאן – http://www.zutar.org/?page_id=170
טעות בהגדרת התקן או היקף המשרה עלולה לגרוע מאות שקלים משכרכם החודשי. שגיאות כאלו מתרחשות לעיתים, ומכאן החשיבות שבבדיקת כתב המינוי.

* כתבי-התחייבות לעמיתי הוראה ולאסיסטנטים/מדריכים –
יש קבוצות עובדים הזכאיות לקבל, בנוסף לכתב המינוי, גם “כתב התחייבות”. בעוד כתב המינוי עוסק בתנאי ההעסקה שלכם בשנה הקרובה בלבד, כתב ההתחייבות ניתן לתקופה של שנתיים לפחות. בכתב ההתחייבות מצהירה המחלקה על כוונתה להמשיך ולהעסיק אתכם בקורסים ו/או בהיקפי משרה מסוימים למשך מספר שנים. אם אתם זכאים לכתב התחייבות, ולא תקבלו אותו עד ל-20.9, אנא פנו למדור סגל זוטר.
מי זכאי לכתב התחייבות?
– דוקטורנטים (פרט לפקולטה למדעי הרוח והחברה).
– עמיתי הוראה בעלי תואר ד”ר, המלמדים לפחות קורס אחד במשך 5 שנים מתוך 6 השנים האחרונות, או לימדו 12 שעות סמסטריאליות במצטבר במהלך שלוש השנים האחרונות.
– עמיתי הוראה ללא תואר ד”ר, המלמדים בהיקף של לפחות 30% משרה במשך 5 מתוך 6 השנים האחרונות.
מהו משך כתבי ההתחייבות?
דוקטורנטים זכאים לכתבי התחייבות דו-שנתיים ב–4 השנים הראשונות לדוקטורט. דוקטורנט שהאוניברסיטה תבקש את העסקתו גם בשנה החמישית לדוקטורט יקבל כתב התחייבות לשנה החמישית.
כתב ההתחייבות הראשון לעמיתי הוראה הוא לתקופה של שנתיים. כתבי התחייבות נוספים לאחר מכן יהיו לתקופה של 2 – 5 שנים.
למידע נוסף לגבי כתבי התחייבות – http://www.zutar.org/?page_id=226
דוגמאות לכתבי התחייבות – http://www.zutar.org/?page_id=1418

* העסקה לפי הסכמי השכר –
העסקה שאינה לפי הסכמי השכר הקיבוציים עליהם חתום הארגון מול הנהלת האוניברסיטה (חוזה אישי, עבודה בהתנדבות, העסקה תמורת מלגה, ויתור על זכויות וכדומה) – לא אמורה להתקיים בין כותלי הקמפוס.
בכל מקרה שבו מציעים לכם העסקה או מעסיקים אתכם שלא לפי ההסכמים – פנו אלינו בהקדם, שכן זכויותיכם עלולות להיפגע.
להסכמי השכר של הארגון – http://www.zutar.org/?page_id=116

* פטור מדמי אבטחה –
דוקטורנטים זכאים לפטור מדמי אבטחה ללא קשר לאחוז ההעסקה.
תלמידי תואר ראשון ושני זכאים לפטור מדמי אבטחה השווה לאחוז הפטור משכר הלימוד לו הם זכאים.
לפירוט נוסף – http://www.zutar.org/?page_id=109

* זכויות המשרתים במילואים –
לדיווח על ימי המילואים הכנסו ל – http://www.zutar.org/?page_id=248

* פיצוי בגין ביטול קורסים –
אם שובצתם לקורס אשר בוטל בסמוך לתחילת הסמסטר או לאחר תחילתו, תהיו זכאים לפיצוי בגובה של עד שליש משכר עבודה הסמסטריאלי בגין סך השכר על הקורס שבוטל מעבר לפיצויים שנקבעו בחוק. במידה ועם ביטול הקורס נפסקת העסקתכם באוניברסיטה למשך השנה הקרובה לפחות – מדובר בפיטורין, ולכן תהיו זכאים בנוסף לפיצוי גם לתשלום בגין הודעה מוקדמת (לפי חוק) ולפיצויי הפיטורין (המופרשים במלואם לזכותכם בקרן הפנסיה).
למידע נוסף – http://www.zutar.org/?page_id=746

* קרן פנסיה וקרן השתלמות –
בכל חודש, מופרש אחוז מסוים משכרכם לקרן פנסיה (לכלל המועסקים) ולקרן השתלמות (פרט למורים מן-החוץ). במקביל, האוניברסיטה מפרישה אף היא סכומים לקרנות אלו כמעסיק.
למידע נוסף – http://www.zutar.org/?page_id=228

* הסדרי חנייה בקמפוס –
חברי הסגל זכאים לתווי חניה בתוך הקמפוס, חלק מחברי הסגל יכולים ליהנות מתווי החניה בחינם (וחלק בתשלום ללא הגרלה). יש לעקוב אחר הנחיות מחלקת בטחון בכל הקשור לתווי חניה ומקומות החניה הפתוחים לחברי הסגל.
למידע נוסף – http://in.bgu.ac.il/security/Pages/stickers.aspx

* קרן קשרי מדע –
תלמידי מחקר ועמיתי הוראה זכאים לקרן קשרי מדע – השתתפות בהוצאות השתתפות בכנסים.
למידע נוסף – http://www.zutar.org/?page_id=114

* תיאום מס ותיאום ביטוח לאומי –
למועסקים העובדים בעבודה נוספת מחוץ לקמפוס, מומלץ לערוך תיאום מס ותיאום ביטוח לאומי.
לתיאום מס – רשות המיסים – https://www.misim.gov.il/shteumeimas/frmPreMain.aspx
לביטוח לאומי – http://www.btl.gov.il/Insurance/Teum/HafakatHishur/Pages/default.aspx

* פטור מתשלום דמי רווחה –
סטודנטים המעוניינים שלא לשלם את דמי הרווחה, מחויבים להודיע מראש למדור חשבונות על בקשתם לביטול דמי הרווחה עד לתאריך 14.9.
למידע נוסף – תחת “תשלומים נלווים” – http://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/payment_regulation.aspx

* סיום העסקה –
להסברים על זכויותיכם בכל הקשור לשימוע בסיום ההעסקה – http://www.zutar.org/?page_id=240

* מינויים שנתיים בפקולטה למדעי הטבע –
לפי ההסכם של הארגון מול האוניברסיטה, דוקטורנטים ותלמידי תואר ראשון ושני בכל המחלקות בפקולטה למדעי הטבע יקבלו כתב מינוי שנתי, גם במידה והקורס הוא סמסטריאלי.
על פי מינוי זה שכר העבודה נפרס לאורך 12 חודשי השנה ומחושב על פי ממוצע ההעסקה השנתי בכל חודש.
למידע נוסף – http://www.zutar.org/?p=1505

* העסקה לפי שעות –
העבודה בסגל האקדמי הזוטר נעשית על פי כתבי מינוי. במקרים מסוימים ולמשל בעבודה בהיקף הנמוך מ-12.5% משרה (שהם פחות מ-44 שעות בדיקת מבחנים חודשיות לתלמיד תואר שני ושלישי, או פחות מ-64 שעות בדיקת מבחנים ועבודות לתלמידי תואר ראשון) זכאית האוניברסיטה להעסיק בשכר שעתי. העסקה שעתית אינה זהה ביתרונותיה להעסקה על פי מינוי משרתי ועל כן נפוצה הרבה פחות. אם קיבלתם מינוי הכולל העסקה שעתית – אתם מוזמנים לכתוב לנו כדי לברר את זכויותיכם.
למידע נוסף – http://www.zutar.org/?p=1505