עדכונים בנוגע לסכסוך העבודה ולניכויי השכר

בעקבות האיום בשביתה ביום ראשון האחרון, חלה התקדמות מסויימת במגעים עם הנהלת האוניברסיטה. ההנהלה חזרה בה מסירובה להידבר עם נציגי הארגון והועברו לידינו נתונים מפורטים לגבי היקפי הפיטורים במדעי הרוח, והעילות להם. נתונים אלו אפשרו להגיע להסכמות חלקיות בנושא, הגם שנותרו עוד מספר נושאים לא פתורים. האוניברסיטה נכונה גם להתחייב למודל “רשת הביטחון” אותו דרשנו במחלקה לאנגלית כשפה זרה, ולהידבר במהלך שנת הלימודים הבאה על השלכותיה ארוכות הטווח של הרפורמה בלימודי האנגלית.
כפי שהסברנו במיילים קודמים, הנהלת האוניברסיטה החליטה באופן חד-צדדי שלא לאפשר לעובדים להשלים את שעות השביתה בתמורה לתשלום שכר מלא. זאת על אף הנזק שהדבר גורם לסטודנטים ולרמתם האקדמית של הקורסים אותם אנו מלמדים.

לשם הבהרה, על פי חוק מותר למעסיק לא לשלם לעובד ששבת, ולשלם שכר חלקי (“שכר ראוי”) על עבודה חלקית. אולם מגיעות אלינו יותר ויותר פניות מעובדים על אי סדרים בהתנהלות האוניברסיטה. הגיעו אלינו פניות מעובדים שאף על פי שכלל לא היו אמורים ללמד ביום השביתה, ניכתה ההנהלה משכרם. יתרה מכך, נודע לנו על עובדים שהופעל עליהם לחץ מצד המחלקות שלהם להשלים את השיעורים שהחוסרו במהלך השביתה, ואף על פי כן האוניברסיטה ניכתה משכרם.
אם נתקלתם באי-סדרים בעניין זה, אנא פנו אלינו בהקדם על מנת שנוכל לטפל בכך באופן מרוכז.

מוזמנים לצפות בדיון שהתקיים בוועדת החינוך של הכנסת בנוגע לסכסוך, בהשתתפות נציגי הארגון: https://www.facebook.com/ZutarBGU/