אסיפת עובדים בנושא סכסוך העבודה במדעי הרוח והחברה 18/5/16.

ביום רביעי ה 18/5/16 התקיימה אסיפת עובדים בנוגע למאבק שלנו נגד גזירות שרירותיות אשר עלולות לפגוע בעשרות עובדים במדעי הרוח והחברה. אסיפת החברים החליטה פה אחד כי היא מאפשרת לועד הארגון לצאת בעיצומים כנגד המהלך הזה ככל שהמשא ומתן עם הארגון לא יישא פרי

אנו קוראים לרקטור האוניברסיטה ולהנהלה לעצור את התהליך החד צדדי המתנהל ללא שיתוף הארגון היציג של העובדים ולהיכנס למו”מ מיידי עם נציגי הארגון על אופן ביצוע השינוי המבני. לא נסכים להפרת התחייבויות כלפי הארגון או להתנהלות לא מוסרים ולא ראויה כלפי העובדים.

אתכם ובשבילכם

ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר

מצ”ב קבצים בנושא

פרוטוקול אסיפת עובדים 18.5.16

מצגת לאסיפת עובדים – רוח ואנגלית 2016