חברי סגל אשר עוסקים במחקר וכבר סיימו לכתוב את עבודת הדוקטורט (ומאסטר) – הודעה זו היא בשבילכם

הספריות היהודיות/ הישראליות באוניברסיטאות מובילות בארה”ב מעוניינות לקבל עבודות דוקטורט (ותזות) נבחרות שנכתבו בישראל בשנים האחרונות, בעיקר בנושאים הקשורים למדעי הרוח והחברה. הגוף המרכז הוא סוכנות א”א ויינברג (www.aiweinberg.com),

המפיצה דברי דפוס היוצאים לאור בארץ, ובמיוחד דיסרטציות לדוקטורט בעבור אוניברסיטאות בארה”ב (דוגמת סטנפורד, ייל, ברנדייס וכיו”ב).

עבודה שתונח על מדפי הספרייה תשמש לעיון וכמקור התייחסות עבור חוקרים ומרצים העוסקים בתחומים דומים. העבודה תהיה זמינה אך ורק כשהיא מודפסת במלואה וכרוכה ולא כמדיה דיגיטלית או אינטרנטית.

מדובר בעבודות דוקטורט שנכתבו בארץ, בשפה העברית, בעיקר בתחומי מדעי הרוח והחברה.

עבור ההסכמה והטרחה ישולם תגמול של כ-100 ₪.

המעוניינים מוזמנים לשלוח את עבודת הדוקטורט בקובץ PDF  או WORD (שישמש להדפסה בלבד) וכן פרטים להתקשרות (כתובת מגורים ומס’ טלפון).

אשת הקשר מטעם הגוף המרכז:
מיכל לקס
050-7890078
[email protected]