טופס 101 ותיאום מס/ביטוח לאומי לשנה הנוכחית

מי מכם/ן שעדיין לא העביר/ה טופס 101 לשנת 2016 – יש לחתום על הטופס שצורף לתלוש משכורת דצמבר או להדפיס את הטופס המופיע במערכת חילן-נט באתר האוניברסיטה (לחברי סגל-> משאבי אנוש -> קיוסק מידע חילן-נט) ולהעביר למחלקת שכר – חדר 129, בניין הסנאט. לשאלות ובירורים יש לפנות למחלקת שכר

חשוב! עובדים שלא יעבירו טופס 101 חתום עד סוף מרץ – ינוכה להם שכר בשיעור המירבי (48%)

מי שכבר העביר/ה את הטופס בשנת 2016 – אין צורך להעביר שוב
עובדים/ות בעבודה נוספת? יש להמציא אישור תיאום מס
ואישור תיאום ביטוח לאומי