אסיפת עובדים וסכסוך עבודה

ביום רביעי הקרוב 27.1.16 בשעה 12:00 תתקיים אסיפת עובדים באולם כנסים א’ (בניין 26), בנושא צמצוצים הצפויים במחלקה לאנגלית כשפה זרה
לאחרונה התבשרנו כי כבר החל מהסמסטר הקרוב, לסטודנטים לתואר ראשון תינתן האפשרות להמיר את הקורסים במחלקה לאנגלית, בקורסים מקוונים של האוניברסיטה הפתוחה. זאת ביוזמת התאחדות הסטודנטים והמועצה להשכלה גבוהה.
מהלך זה צפוי לפגוע משמעותית בנפח העסקתם של חברי הסגל הזוטר המועסקים במחלקה לאנגלית, ואף להביא לפיטורים כבר בסמסטר ב’. אין עוררין כי פגיעה בטווח זמן שכזה תותיר את חברי הסגל חסרי-אונים וללא אפשרות להשתלב בתעסוקה חלופית.

לאור זאת, החליט ועד העובדים להכריז על סכסוך עבודה, המאפשר לארגון לנקוט בצעדים ארגוניים כנגד המהלך.
אנו דורשים מהנהלת האוניברסיטה ומכל הגורמים הרלוונטיים להבטיח למורים לאנגלית שהעסקתם לא תיפגע בסמסטר הקרוב ושבמהלך הסמסטר הקרוב יתקיימו דיונים עם הארגון על ההשלכות הנגזרות מיישום התכנית.
חשוב להגיע לאסיפה ביום רביעי! באסיפה נשמע את המורים לאנגלית ונקבל החלטות על צעדים להמשך. לאישור הגעה –  http://goo.gl/forms/30RjT5sU1r