הבהרה בנוגע להוראה מחר

בעקבות פניות של רבים מכם בנוגע לפרסומים לגבי הודעת ההסתדרות הכללית על הכוונה לפתוח בשביתה כללית מחר
ברצוננו להבהיר כי ארגון הסגל האקדמי הזוטר אינו כפוף להסתדרות ועל כן איננו שובתים מחר.
אנא הקפידו שלא לבצע מטלות שחורגות מהגדרת התפקיד על מנת שלא לפגוע בשביתה של הסגל המנהלי והטכני, במידה ותתקיים.
אנו מאחלים לכל השובתים והשובתות פתרון מהיר לסכסוכים השונים.