הזכויות המגיעות לכם – כדאי לקרוא!

חשוב לציין – תנאי ההעסקה והזכויות שלכם/ן כעובדים/ות נגזרים מהסכמים קיבוציים עליהם חתומים הארגון והאוניברסיטה. אתם/ן מוזמנים/ות לפנות אלינו בכל שאלה ובייחוד – בכל חשש להפרה של אחת הזכויות הנ”ל או אחרות.

העסקה לפי הסכמי השכר – 

חברי הארגון מועסקים בהתאם לתנאי הסכמי שכר הקיבוציים של הארגון עם האוניברסיטה. העסקה שאינה לפי ההסכמים (חוזה אישי, עבודה בהתנדבות, העסקה תמורת מלגה, ויתור על זכויות וכדומה) – לא אמורה להתקיים בין כותלי הקמפוס.

להסכמי השכר של הארגון

העסקה לפי תקן –
תקן ההעסקה נקבע לפי סטטוס המועסק באוניברסיטה (מצב לימודים, תואר אקדמי ועוד). מכיוון שלכל תקן שכר שונה והיקף שונה של שעות עבודה, חשוב שתוודאו כי אתם מועסקים בתקן הנכון. לעתים נופלות טעויות ובמקרים כאלו יש לפנות למחלקה ולמדור משאבי אנוש סגל-זוטר של האוניברסיטה, שיתקנו אותן (באם יש צורך – אנחנו כאן כדי לסייע).
למידע נוסף לגבי תקני העסקה

כתבי-התחייבות לעמיתי הוראה ב’ ולאסיסטנטים/מדריכים
עיקר עמיתי הוראה ואסיסטנטים/מדריכים זכאים לכתבי התחייבות.

עמיתי הוראה:
עמיתי הוראה המלמדים קורס אחד במשך 5 שנים מתוך 6 השנים האחרונות, או עמיתי הוראה שלימדו 12 שעות סמסטריאליות במהלך שנתיים או שלוש השנים האחרונות, זכאים לכתב התחייבות. בכתב ההתחייבות יצוינו הקורסים אותם אתם אמורים ללמד. במידה וכבר קיבלתם כתב התחייבות לשנתיים, שימו לב שאתם אמורים לקבל כתב התחייבות לתקופה של 3 – 5 שנים.

אסיסטנטים/מדריכים:
אסיסטנטים ומדריכים* זכאים לכתבי התחייבות דו-שנתיים ב – 4 השנים הראשונות לדוקטורט. בכתב ההתחייבות יצוין אחוז המשרה בו הם מועסקים. דוקטורנט שהאוניברסיטה תבקש את העסקתו גם בשנה החמישית לדוקטורט יקבל כתב התחייבות לשנה החמישית.
* אסיסטנטים ומדריכים המלמדים בפקולטה למדעי הרוח החברה, אינם זכאים לכתבי התחייבות.

למידע נוסף לגבי כתבי התחייבות

דוגמאות לכתבי התחייבות
 פטור מדמי אבטחה –

אסיסטנטים ומדריכים זכאים לפטור מדמי אבטחה ללא קשר לאחוז ההעסקה.

עוזרי-הוראה זכאים לפטור מדמי אבטחה השווה לאחוז הפטור משכר הלימוד לו הם זכאים.

לפירוט נוסף לחצו כאן

זכויות המשרתים במילואים –

לדיווח על ימי המילואים 

פיצוי בגין ביטול קורסים – 

אם שובצתם לקורס אשר בוטל בסמוך לתחילת הסמסטר או לאחר תחילתו, תהיו זכאים לפיצוי בגובה של עד שליש משכר עבודה הסמסטריאלי בגין סך השכר על הקורס שבוטל מעברהלפיצויים שנקבעו בחוק. במידה ועם ביטול הקורס נפסקת העסקתכם באוניברסיטה למשך השנה הקרובה לפחות – מדובר בפיטורין, ולכן תהיו זכאים בנוסף לפיצוי גם לתשלום בגין הודעה מוקדמת (לפי חוק) ולפיצויי הפיטורין (המופרשים במלואם לזכותכם בקרן הפנסיה).

למידע נוסף לחצו כאן

קרן פנסיה וקרן השתלמות –

בכל חודש, מופרש אחוז מסוים משכרכם לקרן פנסיה (לכלל המועסקים) ולקרן השתלמות (מלבד מורים מן החוץ). במקביל, האוניברסיטה מפרישה אף היא סכומים לקרנות אלו כמעסיק.

למידע נוסף לחצו כאן

הסדרי חנייה בקמפוס –

חברי הסגל זכאים לתווי חניה בתוך הקמפוס, חלק מחברי הסגל יכולים ליהנות מתווי החניה בחינם (וחלק בתשלום ללא הגרלה). יש לעקוב אחר הנחיות מחלקת בטחון בכל הקשור לתווי חניה ומקומות החניה הפתוחים לחברי הסגל באתר מחלקת הבטחון

 קרן קשרי מדע –

תלמידי מחקר ועמיתי הוראה זכאים לקרן קשרי מדע – השתתפות בהוצאות השתתפות בכנסים.

למידע נוסף לחצו כאן

ביטוחים לחברי הארגון –

כחברי הארגון, אתם זכאים להצטרף לביטוחים הבאים – (אין במידע זה כדי להמליץ על הצטרפות לביטוחים אלו)

ביטוח חיים – עוזרי הוראה זכאים להצטרף לביטוח חיים ריזיקו קבוצתי.

באחריות העובד להגיש טופס בקשה חתום המאשר ניכוי מהשכר, הטופס מצורף לערכת הטפסים אותה קיבלתם בתחילת ההעסקה.

האוניברסיטה מעבירה מידי חודש סכום של כ- 20 ש“ח (סכום המשתנה מעת לעת) ובמקביל מנוכה אותו סכום מהעובד.

ביטוח בריאות – הטבה משמעותית בביטוח בריאות פרטית דרך סוכנות “אברהמוב” וחברת “הפניקס”. למידע נוסף לחצו כאן –

תיאום מס ותיאום ביטוח לאומי:

למועסקים העובדים בעבודה נוספת מחוץ לקמפוס, מומלץ לערוך תיאום מס ותיאום ביטוח לאומי.

לתיאום מס – רשות המיסים

לביטוח לאומי

הטבות והנחות לחברי הארגון 

הארגון מציע לחבריו ארוחות מסובסדות במסעדות בתוך הקמפוס ומחוצה לו, הטבות והנחות בבתי עסק שונים, שי להורים חדשים ועוד.

למידע נוסף לחצו כאן

 סיום העסקה –

להסברים על זכויותיכם בכל הקשור לסיום ההעסקה לחצו כאן

מינויים שנתיים בפקולטה למדעי הטבע

לפי ההסכם של הארגון מול האוניברסיטה, אסיסטנטים, מדריכים ועוזרי הוראה בכל המחלקות בפקולטה למדעי הטבע יקבלו כתב מינוי שנתי, גם במידה והקורס הוא סמסטריאלי.

על פי מינוי זה שכר העבודה נפרס לאורך 12 חודשי השנה ומחושב על פי ממוצע ההעסקה השנתי בכל חודש.

העסקה לפי שעות

העבודה בסגל האקדמי הזוטר נעשית על פי כתבי מינוי. במקרים מסוימים ולמשל בעבודה בהיקף הנמוך מ-12.5% משרה (שהם פחות מ-44 שעות בדיקת מבחנים חודשיות לתלמיד תואר שני ושלישי, או פחות מ-64 שעות בדיקת מבחנים ועבודות לתלמידי תואר ראשון) זכאית האוניברסיטה להעסיק בשכר שעתי. העסקה שעתית אינה זהה ביתרונותיה להעסקה על פי מינוי משרתי ועל כן נפוצה הרבה פחות. אם קיבלתם מינוי הכולל העסקה שעתית – אתם מוזמנים לכתוב לנו כדי לברר את זכויותיכם.

למידע נוסף לחצו כאן