גילוי-דעת בעניין הקיצוץ בתקציב ההשכלה הגבוהה

עקב הקיצוץ הצפוי בתקציב ההשכלה הגבוהה, פנינו יחד עם ארגוני סגל זוטר מאוניברסיטאות נוספות, לראש הממשלה, שר החינוך ושר האוצר בבקשה להיפגש עימנו.   למכתב המלא

הקיצוץ הצפוי יהווה, ככל הנראה, פגיעה בתנאי העסקתם של הסגל הזוטר באוניברסיטאות ופגיעה באקדמיה כולה.

אנו מתנגדים בכל תוקף לקיצוצים בתקציבי ההשכלה הגבוהה ונעשה כל שביכולתנו על מנת למנוע אותם.