סיום הצעדים הארגוניים והשלמת שעות ההוראה שבוטלו

הגענו להבנות עם הנהלת האוניברסיטה על הנושאים שבמחלוקת, ובעיקרן – מניעת השינוי המבני בפקולטה למדעי הרוח והחברה בשנת תשע”ו, וככל שיהיו שינויים עתידיים כאלו הם יידונו עם נציגי הארגון.
בנוסף, העסקת תלמידי המחקר בבי”ס למקצועות הבריאות תימשך גם בשנת תשע”ו ונושא אופן ההעסקה שם יועלה במו”מ להסכם 2015.

בהתאם להבנות אלו, ועם הפסקת הצעדים הארגוניים, אנו קוראים לכל חברי וחברות הסגל ששבתו להשלים את שעות ההוראה שבוטלו (על כל סוגי ההוראה) בהקדם, טרם סיום הסמסטר.
נמשיך לעדכנכם ולעדכנכן בהתרחשויות.

כוחנו באחדותנו!