עדכונים לגבי החלטות האסיפה בנוגע להמשך העיצומים

היום (יום א’, 21.6) בשעות הצהריים התקיימה פגישה בין נציגי הארגון לנציגי ההנהלה. בפגישה זו הגענו להסכמות שיעוגנו בהסכם, ואלו עיקרן:

1.      המלצות ועדת זאבי לשינוי מבני בפקולטה לרוח וחברה לא ייושמו בתשע”ו, ויידונו עם הארגון לקראת יישומן העתידי.
הרקטור ינחה את המחלקות לחזור בהן מיישום ההמלצות, ככל שעשו זאת.
2.      יבוטל מנגנון פיטורים לחברי סגל שממוצע סקרי ההוראה שלהם ב-3 השנים האחרונות נמוך מ-2.8.
3.      נושא ההעסקה בבי”ס למקצועות הבריאות יגיע להידברות לקראת הסכם 2015.

בהתאם לכך, אסיפת חברי הארגון החליטה ברוב קולות להפסיק את הצעדים הארגוניים נכון לעכשיו, ולא תתקיים שביתה מחר, יום ב’ 22.6.
בכפוף להעברת נוסח ההסכם לארגון, נעדכנכם על הקורה מחרתיים, יום ג’ 23.6.
אנו מקווים שההסכם יחתם באופן מיידי.

כוחנו באחדותנו!