תגובה למכתבה של האוניברסיטה

חברי/ות סגל יקרים/ות

הנהלת האוניברסיטה טרחה לשלוח לכולנו דוא”ל – המפרט את עמדתה העקרונית לגבי הסכסוך ואנחנו כמובן מבקשים להסביר לכם את הדברים בצורה מסודרת.

  1. האוניברסיטה קשובה לציבור הסטודנטים ועושה מאמצים לשיפור ההוראה, אבל לא קשובה לדיני העבודה בישראל – דיני העבודה בישראל קובעים כי הנהלה אינה יכולה לשנות ולהמציא מנגנוני פיטורין וקריטריונים חדשים לסיום העסקה ללא הסכמת ארגון העובדים היציג.

חשוב להדגיש – הארגון לא מתנגד לפיטורי חברי סגל שאינם ממלאים תפקידם. הארגון דורש להיות חלק מקביעת המנגנון בו תהליך הפיטורין יעשה. וזאת בהתאם לקבוע בדין. הנהלת האוניברסיטה שוב, מסרבת.

  1. הנהלת האוניברסיטה מצהירה על צורך בצמצומים בפקולטה למדעי הרו”ח אולם אומרת כי אלו לא יתבצעו בשנה”ל הקרובה.

הבעיה היחידה היא שהצהרות פומביות לחוד ותכניות קונקרטיות לחוד.

הנהלת האוניברסיטה כבר פועלת בניגוד לחוק כאשר מתכננת תוכניות שכאלה בלי לדבר עם הסגל שלה. אבל לא כאן טמונה הבעיה – לצערנו הרב הנהלת האוניברסיטה מוכנה להצהיר במכתב פומבי על הימנעות מפיטורים בתשע”ו (מה שלא מחייב אותה לכלום בפועל כמובן) אבל מסרבת לחתום על אמירה זו כחלק מהסכם לסיום הסכסוך עימנו (מה שיחייב אותה לעמוד בדבריה).

למען הסר ספק – נציגי הארגון שוחחו עם מנסחי התכנית (אותה תכנית שהאוניברסיטה נמנעת מלהציג לארגון), שאמרו שהיא כבר עברה אישור הנהלה ויצאה לדרך. כמו כן אנו יודעים בוודאות על מהלכי פיטורי צמצום כחלק מהתכנית ב- 4 מחלקות בפקולטה למדעי הרו”ח.

לכן – הצהרות הנהלת האוניברסיטה אשר אינן עולות הקנה אחד עם המציאות בשטח ומלוות בהסתרה מכוונת של מידע עד כה, לא יכולות לספק אותנו ואנו דורשים הסכם כתוב המאפשר לארגון לפקח על התהליך.

  1. הנהלת האוניברסיטה מצהירה על כך שמי שלומד לתואר מתקדם לא זכאי בהכרח לתנאי ההסכם הקיבוצי. בעתיד, אולי היא תסרב בכלל לקיים הסכמים, בכל פקולטה את ההסכם שפחות נוח לה ליישם. להזכירכם, הסכם נחתם בהסכמת שני הצדדים, כאשר היו מחלוקות הן נדונו וחתימת ההסכם עוכבה בגינן..

ב- 2008 חתמה הנהלת האוניברסיטה על הסכם קיבוצי (אשר בניסוחו היא לקחה חלק משמעותי). לפני כשנה התגלה שהנהלת האוניברסיטה מתייחסת להסכם זה כאל המלצה בלבד כאשר במקומות “חלשים” וצדדיים בקמפוס היא מנסה להעסיק בניגוד לקבוע שם ולשלם מחצית השכר.

מה שהנהלת האוניברסיטה לא מספרת במכתב פומבי הוא שהיא מסרבת ליישם את ההסכם גם עכשיו! לצד הצהרה על קיום ההסכם מצהיר סמנכ”ל משאבי אנוש כי הוא יפעל להפסיק העסקתן של העובדות במקצועות הבריאות אשר לומדות לתארים מתקדמים (כלומר – יפטרו אותן).

הדבר המצער ביותר הוא שבמקום לפתור את חילוקי הדעות בינינו ולהיענות לדרישות המאוד מינימאליות של הסגל האקדמי הזוטר (דבר שיכל להיעשות כבר לפני חצי שנה), הנהלת האוניברסיטה בוחרת להתעלם מדרישות הארגון ולנסות למסמס-לטשטש-לבלבל את נציגיו ואת חבריו בכל מיני הבטחות שווא.

הארגון פועל ללא לאות לסיום הסכסוך בהקדם האפשרי. הארגון פנה שעות ספורות לאחר ההשבתה להנהלת האוניברסיטה בבקשה לתאום פגישה דחופה, תוך הבעת נכונות להגיע לכל מקום בו יסכימו נציגי ההנהלה להיפגש. למרות זאת, נענינו בשלילה ובאי-הסכמה לקיים פגישה השבוע כלל. אנו מודעים היטב להשלכות של גרירת הסכסוך לתוך תקופת המבחנים ועושים כל שביכולתנו על מנת לצמצם את הפגיעה בחברי הסגל ובציבור הסטודנטים. אנו מצרים על כך שהנהלת האוניברסיטה לא שותפה למאמצינו להידברות, בוחרת להתעלם מהעיתוי הקריטי ולשרך את רגליה במכוון.

העמידה המשותפת של כולנו על זכויות חברינו וחברותינו חשובה מאוד על מנת לצמצם את המאבק ולחדד את האחדות בדרישתנו מהנהלת האוניברסיטה להתנהלות הוגנת וישרה.