אסיפת עובדים דחופה

ביום חמישי הקרוב (4.6.15), בשעה 12:00 באולם אורן בבניין 26, תתקיים אסיפה דחופה לצורך דיון במצב החמור והחלטה על הצעדים הבאים.
לאחר ההודעה שיצאה שבוע שעבר – בעניין המשבר של הארגון מול הנהלת האוניברסיטה והפיטורים המאסיביים הצפויים בפקולטה למדעי הרוח והחברה – הגיעו אלינו פניות רבות ושאלות של חברי/ות ארגון. אנו רוצים להודות לחברים הרבים ששלחו הודעות תמיכה וגיבוי לועד ומבקשים להסביר ולהבהיר את מוקדי המחלוקת והמשבר:
מאז הבחירות להנהגת הארגון מגיעים אלינו חברים עם בעיות שונות, אותן אנו מנסים לפתור בהידברות עם ההנהלה. בתחילה סייעה הנהלת האוניברסיטה בידינו ויחד עזרנו לפתור קשיים ובעיות, אולם בחודשים האחרונים חל שינוי משמעותי בגישה של ההנהלה כלפי פניות החברים ופניות הארגון.
אנו עדים להפרה בוטה של ההסכמים הקיבוציים שלנו, לתכנית חד צדדית של פיטורי עובדים מאסיביים ולניסיון ליצירת מנגנון פיטורין חדש. כל זאת ללא מו”מ עם נציגות הארגון – כמו שקיים בכל מקום עבודה מאורגן בישראל.
תופעות דומות מתרחשות בימים אלה גם באוניברסיטה העברית – שם הוכרז סכסוך עבודה בשבוע שעבר.
אל מול תופעות אלו אנחנו יוצאים במאבק.
באסיפה הקרובה אנחנו נפרט את הבעיות הקריטיות בהן נתקל הארגון וכן בעקבות הכרזת סכסוך העבודה – נחליט יחד על שביתה קרובה.

להלן פירוט מרכיבי המשבר מול הנהלת האוניברסיטה:
– לפני מספר חודשים הגיעו אלינו מספר עובדות בביה”ס למקצועות הבריאות ע”ש רקנאטי, הלומדות לתארים מתקדמים (MA ו-PhD). למרות שההסכמים הקיבוציים קובעים שעל האוניברסיטה להעסיק עובדות אלו בתקן של עוזר הוראה או אסיסטנט/מדריך, הן מועסקות בתקן של מסלול מקביל. בתקן זה מקבלות העובדות שכר השווה לשליש-חצי ממה שקובעים ההסכמים שלנו עם האוניברסיטה.
למרות מספר פניות ובקשה חוזרת של הארגון להידבר עם ההנהלה בנושא ולמצוא פתרונות לשביעות רצון כל הצדדים, דוחה הנהלת האוניברסיטה זה חודשים רבים כל ניסיון להידברות בינינו. לא זאת בלבד – להפתעתנו מציעה הנהלת האוניברסיטה לפטר את כל תלמידות המחקר בביה”ס, על מנת שלא יופרו ההסכמים הקיבוציים!!!

– בשבועות האחרונים פנו לארגון עובדים רבים מהפקולטה למדעי הרוח והחברה ודיווחו כי המחלקות מבקשות לצמצם את העסקתם בשנת הלימודים הקרובה. כמו כן הגיע לארגון מידע כי הנהלת האוניברסיטה פועלת להחיל תכנית של צמצום היקף הקורסים ואיחוד קורסים “קטנים”.
פנינו להנהלה בכתב וביקשנו להיפגש בדחיפות.
פניה זו לא נענתה עד שהגענו בבהילות למשרדי ההנהלה (אל המשנה למנכ”ל, דיקן הפקולטה, הרקטור) ודרשנו לקבל מידע ולהתחיל הידברות בנושא. בפגישות קצרות אלה הובהר לנו – נציגי הארגון – כי אכן יש תכנית צמצומים מקיפה שמתוכננת להוביל לפיטורים של עובדים רבים כבר בשנת הלימודים הקרובה.
קיווינו שבשיחות ראשונות אלו יתחילו דיונים ומהלך הצמצום יעצור עד להגעה להבנות עימנו. אולם מסתבר שההנהלה לא מעוניינת לדון עם הארגון על העתיד התעסוקתי של חבריו ופועלת ליצירת עובדות בשטח – כאשר בתחילת שנת הלימודים הבאה לא יועסקו עובדים רבים המועסקים השנה והיקף העבודה בפקולטה יקטן משמעותית.

– האוניברסיטה פועלת זה מספר חודשים לשיפור איכות ההוראה, על מנת להתמודד עם ירידה בכמות הסטודנטים.
לאחר תקופה בה פועלת ועדה בראשות סגן הרקטור, הוזמנו להשתתף בה.
אולם להפתעתנו מסתבר כי התכנית לשיפור איכות ההוראה מובילה ליצירה של מנגנון פיטורין חדש של חברי סגל אקדמי זוטר. במקום לנהל על נושא זה מו”מ עם הארגון (כמו שמחייב החוק!), פועלת ועדה זו ליצירה חד צדדית של מנגנון אשר מסכן את עתיד העבודה של חברי סגל רבים.
בפניה שלנו לסגן הרקטור עולה סירובו למו”מ בנושא זה, אשר נמצא בליבת העיסוק של הארגון.
חשוב לציין – עמדת הארגון היא כי יש לפעול יחד לשיפור איכות ההוראה. עמדה זו משתקפת גם במסמכי העבודה לקראת תחילתו של מו”מ להסכם קיבוצי חדש (מו”מ אשר צפוי להתחיל בחודשים הקרובים).

ארגון הסגל האקדמי הזוטר לא יעמוד מנגד כאשר האוניברסיטה מפרה הסכמים ומאיימת על עבודתם של עובדים רבים. ביום חמישי הקרוב, בשעה 12:00 תתקיים אסיפה כללית לצורך דיון במצב והחלטה על הצעדים הבאים. נוכחותכם/ן – חברי/ות הארגון מהפקולטות השונות – חשובה ביותר!

לאירוע של האסיפה בפייסבוק כנסו – https://www.facebook.com/events/682011478596637/

כוחנו באחדותנו!