עדכון בנוגע לחניות באוניברסיטה

כל חבר/ת סגל בעל/ת תו חניה יכול/ה לחנות בחניות הפתוחות, בכל שעות היממה.

החניות הסגורות יהיו פתוחות לכניסה בכל שעות היממה במהלך חופשות הסמסטרים ובמהלך סמסטר קיץ. בנוסף כבר בסמסטר ב’ הנוכחי ובמהלך הסמסטרים העוקבים, תוכלו לחנות בהן בין השעות 15:00 ל-7:00 באופן חופשי.
עמיתי/ות הוראה, מורים/ות מן החוץ – כניסתכם/ן לחניות הסגורות בשער אפשרית בכל שעות היום, גם במהלך סמסטר א’ ו-ב’ (כולל הסמסטר הנוכחי).

חבר/ת סגל שמסיבה בריאותית או אחרת מעוניין/ת לקבל אישור כניסה פרטני לחניה מסוימת – מוזמן/ת לפנות אלינו במייל [email protected]