יום מכירות והטבות בשלמה SIXT

יום מכירות מיוחד לעובדי אוניברסיטת בן גוריון!

יום רביעי – 11.3 בין השעות 09:00-16:00

במשרדי וועד הסגל האקדמי הבכיר

בניין 32, קומת קרקע, ליד דללי

  לפרטים נוספים