המשך עיצומים של הסגל המנהלי והטכני

המשא ומתן בין הסגל המנהלי טכני להנהלת האוניברסיטה אינו מתקדם כראוי, והסגל המנהלי טכני פתח פעם נוספת בעיצומים.

במסגרת העיצומים של הסגל המנהלי טכני ישנה פגיעה במהלך התקין של קיום הבחינות והעברת הציונים לסטודנטים.

אנו מודעים לכך שהעיצומים מקשים על ההתנהלות בתקופת בחינות, ומבקשים מכם להבין את המצב ולהביע סולדריות.

בין היתר אנו חוזרים ומבקשים מחברי הסגל האקדמי הזוטר לנהוג באורך רוח ולא לבצע מטלות המוגדרות כחלק מתפקידם של הסגל המנהלי והטכני, או לעקוף את סמכותם.

הסגל הבכיר קיבל פניה גם הוא להביע סולידריות שכזו, ולא להפעיל לחצים על חברי הסגל הנמצאים בעיצומים לפעול בניגוד להוראות ארגון העובדים היציג שלהם.