חתימה על טופס 101

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), חייב כל עובד למלא, עם קבלתו לעבודה ובתחילת כל שנה, את טופס 101.

כארגון העובדים שלכם, אנחנו ממליצים להקדים ולהעביר את טפסי 101 למדור שכר של האוניברסיטה (חדר 129 בבנין הסנאט), כדי להימנע מניכויי מס מיותרים.

לתלוש משכורת ינואר שלכם צורף טופס 101, עליכם לוודא כי פרטיכם מעודכנים ולמלא את סעיפים ג’ ו-ה’. או לחלופין- מצורף קישור לטופס

  לנוחיותכם – קישור להסבר מילוי הטופס

את הטופס המלא והחתום יש להגיש ידנית או למחלקת שכר – בניין הסנאט, חדר 129 או לשלוח בדואר ישראל לכתובת: אוניברסיטת בן-גוריון, מחלקת שכר, אגף משאבי אנוש, ת.ד 653, באר שבע, מיקוד 85015.

עד התאריך 31.1.15

שימו לב- אין אפשרות להגיש טופס סרוק או העתק שלו!

לשאלות/בירורים ניתן ליצור קשר עם מחלקת שכר: מאיר פרץ -1 08-647269