קריאה לפעילות משותפת בנושא קורסים לפליטים במתקן חולות

מוזמנים/ות להשתתף בפרויקט העברת קורסים לפליטים השוהים במתקן חולות. הפרויקט הינו יוזמה של סגל בכיר מהמחלקות לעבודה סוציאלית ולפוליטיקה ממשל. ניתן לקחת חלק בפרויקט על ידי העברת קורס בתחום המחקר או ההוראה שלכם/ן או לעזור בדרכים נוספות – גיוס, אדמיניסטרציה ועוד

לפרטים נוספים ניתן לפנות לפרופ’ ורד סלונים-נבו [email protected]
מצורף מכתב בנושא