הגשת מועמדות לתפקידים בארגון

כארגון המייצג כ 70% מסגל ההוראה באוניברסיטה חשוב שנמשיך לחזק את מעמדנו באוניברסיטה, וזאת כדי למנוע פגיעה עתידית בעקבות קיצוץ בתקציבי האוניברסיטה והמשך העסקה פוגענית של חלק מחברי הסגל האקדמי הזוטר. בשנה הקרובה אנו נמשיך במשא ומתן למען ההסכם הקיבוצי החדש שישפר את תנאי העסקתנו!
הגדרות התפקידים השונים בארגון:

חבר\ת ועד –

חבר\ת הועד הינו\ה חלק מהגוף היוזם והמוביל של ארגון הסגל האקדמי הזוטר, האחראי, בין השאר, על תוכנית העבודה של הארגון, היחסים עם הנהלת האוניברסיטה, ועדים מקבילים ועוד. חברי הועד מנהלים את תקציב הארגון ובעלי אחריות על ביצועו. הגדרת תפקיד: נוכחות בישיבות ועד פעם עד פעמיים בחודש, מעורבות (בדוא”ל, טלפון וכד’) בתהליכים שוטפים וקבלת החלטות. אופציונאלי: ריכוז תחום אחריות ארגונית, כגון: גזברות, רווחה, מידע והסברה לחברי הסגל ועוד.

חבר\ת ועדת ביקורת –

חבר\ת ועדת ביקורת מלווה את הועד בתהליכי קבלת החלטות וצעדים ארגוניים ומסייע\ת לכך תוך עמידה על כללי המנהל התקין ותקנון הארגון. בנוסף, חברי ועדת הביקורת אחראים על הפקת דו”ח ביקורת שנתי.

 סיו”ר –

התפקיד כולל הוצאה לפועל של מדיניות הארגון המעוצבת על ידי הנהגת הארגון (הועד והמזכירות), אחריות גוברת על תחום האיגוד-המקצועי (מו”מ, אכיפת הסכמים קיבוציים וכד’). התפקיד הינו בהיקף של רבע עד חצי משרה, ובתגמול בהתאם לתקנון הארגון ולהחלטת האסיפה הכללית.

יו”ר –

התפקיד כולל אחריות על ההוצאה לפועל של מדיניות הארגון המעוצבת על ידי הנהגת הארגון (הועד והמזכירות), הובלת התחום האיגוד-המקצועי (מו”מ, אכיפת הסכמים קיבוציים וכד’), אחריות על ניהול צוות המשרד ועל קשר עם ארגוני הסגל האקדמי הזוטר המקבילים. התפקיד הינו בהיקף של חצי משרה ובתגמול בהתאם לתקנון הארגון ולהחלטת האסיפה הכללית.

חברי ארגון המעוניינים/ןת להגיש את מועמדותם/ן מתבקשים/ות למלא טופס הגשת מועמדות עד לתאריך 22.1.18

מידע נוסף אודות התפקידים בארגון ניתן למצוא בתקנון הארגון

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות אלינו במייל [email protected] או בטלפון 08-6461004