קיצוץ בשכרם של חברי סגל ופגיעה בזכויות נוספות

בימים האחרונים מגיעות למשרדי הארגון ראיות ושמועות אודות פגיעה בתנאי ההעסקה של חברי וחברות סגל אקדמי זוטר בתוכניות אקדמיות שונות.
כמו כן, התבשרנו אתמול על ידי נשיאת האוניברסיטה כי צפוי קיצוץ משמעותי בתקציבי האוניברסיטה (ובתוכם, בתקציבי ההוראה, עליה אנו אמונים).
אנו רואים בדאגה רבה בשורות אלו ומצפים כי הנהלת האוניברסיטה תפעל יחד איתנו למנוע את השתת הקשיים התקציבים על חברי הסגל האקדמי הזוטר.

כדוגמא למהלכים אלו, נחשפנו ליוזמה של מנכ”ל האוניברסיטה והרקטור לפגיעה משמעותית בשכרם של המועסקים בתוכנית האקדמית בקורס טיס, אותה מפעילה האוניברסיטה בהצלחה רבה מזה עשור.
אנו פועלים למנוע צעדים אלו, שנעשו מאחורי גבנו ונעדכנכם/ן בצעדים בהם ננקוט ובאלו שאולי ידרשו.
לא ניתן שתתרחש פגיעה באף חבר סגל!
אנו קוראים לכם להיות ערים למגיע לכם ולפנות למחלקות ולבקש את מימוש זכויותיכם/ן.
בכל בעיה ו/או שאלה בנוגע למתווה זה, פנו למדור משאבי אנוש סגל אקדמי זוטר ולנציגי/ות ארגון העובדים.

מעניין לעניין באותו עניין, כולנו עדים לשינויים המרשימים בקמפוס – המבנים החדשים, והרחבת שטחי החנייה ועוד.
צר לנו שהנהלת האוניברסיטה בחרה כחלק ממהלכים אלו לדחוק את חברי הסגל האקדמי הזוטר אל
אזורי החניה המרוחקים מהקמפוס. נעדכנכם בניסיונותינו לפתור סוגיה זו לטובת חברי הארגון.

לסיום, אנו רוצים להזכיר סוגיות שלצערנו שבות וצפות מדי שנה:
1.      התנית מלגות באיסור העסקה – אסורה עפ”י חוק: http://tinyurl.com/n2l74vq , נבקשכם/ן לעדכננו במידה וסוגיה זו מופיעה בסביבתכם/ן.
2.      בהתאם להסכם הקיבוצי מ-2012, תלמידי/ות דוקטורט ועמיתי/ות הוראה המועסקים/ות באוניברסיטה זכאים/ות לכתבי התחייבות על שיעור העסקתם/ן בפועל למשך שנתיים עד שלוש שנים.
בדקו שכתב ההתחייבות שקיבלתם מתאים לשיעור העסקתכם בפועל. במידה והדבר אינו כך, פנו אלינו.