הסכם שיפוי ופיצוי לאחר החזרה לשגרה בעקבות מבצע “צוק איתן”‎

חברי וחברות סגל יקרים,

לאחר מאמצים מרובים מצידנו להגיע לסיכום עם הנהלת האוניברסיטה – אשר יאפשר מימוש מתווה הרקטור להשלמת הלימודים בעקבות מבצע “צוק איתן” – אנחנו שמחים לבשר לכם/ן על חתימתו של הסכם לשיפוי  ופיצוי על עבודה נוספת וביטול קורסי הקיץ”.

זהו הסכם ראשון מסוגו, באוניברסיטה שלנו ובכלל האוניברסיטאות, המתייחס לעבודה הנגזרת בעקבות שינויים בשגרת העבודה והלימודים כתוצאה ממצב לחימה, הנחיות פיקוד העורף והחלטות הגורמים האקדמיים באוניברסיטה. אנחנו שמחים שהגענו להסכמות, ורואים אותן כראויות והגונות.

ההסכם מצורף למייל זה, ואלו  עיקריו:
פיצוי על קורסי קיץ –
כל חבר סגל שבוטל קורס קיץ בו היה אמור ללמד זכאי לפיצוי, אם הוא עומד בתנאים הבאים:
1.      הוצע לו מינוי או הוסכם על העסקתו
2.      הקורס בוטל עקב מבצע “צוק איתן” בלבד
באם קורס הקיץ נדחה וילמד עד סוף תשע”ה וחבר הסגל ילמד בו (מעבר להוראתו הרגילה), לא ינתן פיצוי.
ניתן להגיש בקשה לפיצוי עד סוף סמסטר ב’ תשע”ה.
גובה הפיצוי ותנאים למימושו מפורטים בהסכם המצורף.

שיפוי על תוספת עבודה –
ניתן לקבל שיפוי על תוספת עבודה במקרים הבאים:
1.      מרצים מן החוץ או חברי סגל לאחר תום תקופת המינוי- שיפוי על ביצוע מטלות שמעבר למטלות המקוריות של הקורס, ונדרשו בעקבות מתווה החזרה לשגרה לאחר מבצע צוק איתן.
2.      חברי סגל לאחר תום תקופת המינוי- כל נוכחות הנדרשת בקמפוסים השונים, דוגמת נוכחות במבחנים מעבר לתקופת המינוי, תזכה גם היא בתשלום.
3.      במהלך תקופת המינוי – ניתן לבקש שיפוי מרמ”ח על מטלות החורגות באופן בלתי סביר מכמות המטלות המקורית במינוי.
כל עבודה מעבר לתקופת המינוי מבוטחת על ידי האוניברסיטה, באם היא חלק מהמטלות המקוריות של הקורס או מעבר להן.
שיפוי זה ינתן כתשלום חד פעמי לפי השכר השעתי המפורט בהסכם.
על חבר הסגל לפנות מראש למחלקה בכל מקרה הדורש שיפוי ולקבל אישור למתן מינוי טרם ביצוע המטלות.

אנו מודעים לכך שיש כאן שיקול דעת רחב של האוניברסיטה בקשר להיקף שעות העבודה הנדרשות למטלות השונות ולשינויים הנגזרים מהחזרה לשגרה בגין מבצע “צוק איתן”.
אנחנו מאמינים שההסכם יקוים בתום הלב הראוי, ויהווה המשך לשיתוף הפעולה ויחסי האמון בין חברי הסגל והארגון לבין הנהלת האוניברסיטה.

אנו מזמינים אתכם/ן לפנות אלינו בדוא”ל עם שאלות ובעיות העולות במימושו של ההסכם הנוכחי, או בשל מתווה הרקטור לחזרה לשגרת הלימודים.

שלכם/ן ובשבילכם/ן – ועד העובדים
ארגון הסגל האקדמי הזוטר

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

צפיה במסמכים מצורפים

http://mass.bgu.ac.il/npdf.php?fn=0-53b26df1f707ca2459856.pdf

 
http://mass.bgu.ac.il/nm.php?mm=53b26df1f707ca2459856