תוספת שכר למתרגלים/ות – כפי שמתחייב מהסכם השכר של 2012.

שלום חברים/ות

 אנחנו שמחים לבשר לכולכם/ן שאחרי מו”מ ארוך ומייגע עם נציגי האוניברסיטאות ונציגי ות”ת (- הגוף המתקצב של מערכת ההשכלה הגבוהה) – נחתם מסמך הבנות לגבי תשלום תוספת שכר למתרגלים/ות – כפי שמתחייב מהסכם השכר של 2012. תוספת זו ניתנה לכם/ן במשכורת חודש יולי.

לפי ההסכם, תוספת שכר ממוצעת של 8% תשולם למתרגלים/ות פרונטאליים הלומדים לקראת תואר שני, באופן דיפרנציאלי לפי מספר הסטודנטים בכיתה. לתשומת ליבכם, רק התוספת משולמת לפי גדלי הכיתות – השכר הכולל נותר כפי שהוא, לפי אחוזי המשרה, הותק וכדומה.

ההסכם אמור לתת תגמול למלמדים/ות כיתות גדולות במיוחד ומחויבים לכן לעבודה רבה יותר. תוספת השכר הדיפרנציאלית תינתן לעובדים/ות אשר מועסקים/ות בתרגול פרונטאלי, החל מתחילת שנה”ל תשע”ד ואילך.

אנו רוצים לשתף אתכם/ן כי ניסוח ההסכמות לקח זמן רב, עקב מורכבות ההסכם הקושי בתשלום תוספת שכר על בסיס דיפרנציאלי והקושי באיתור מספר הסטודנטים בכל קבוצת תרגול, מעבדה או סיור. בגלל גורמים אלו אנו קוראים לכם/ן להיות ערים למגיע לכם/ן בהתאם להסכם זה ולפנות לאוניברסיטה ו/או אלינו עם כל שאלה ובקשה.

 מצ”ב ההסכם והמכתב הנלווה אליו הנוגע לתשלום התוספת למדריכי מעבדות וסיורים.

אופן חישוב התוספת:

לכל קבוצת לימוד, הכפילו את מספר שעות ההוראה הממוצעות לשבוע במהלך סמסטר במספר הסטודנטים הרשומים לקבוצת התרגול\הוראה, אותה ניתן לראות דרך מערכת הרשום לקורס או במערכת gezer להפקת רשימות תלמידים לקורס – https://gezer.bgu.ac.il/mass/slogin.php.

יש להכפיל את תוצאה זו ב-2.13, וזו תוספת התשלום לחודש לקבוצת התרגול המסוימת. יש לחזור על התהליך לכל קבוצת תרגול ולסכום – זוהי התוספת החודשית המגיעה לכם. סכום התוספת לכלל הסמסטר הוא הכפלת התוספת החודשית ב-6.

התשלום שנעשה החודש  כולל תשלום לכל סמסטר א’ ותשלום לכל סמסטר ב’.

 מדרכי/ות מעבדות וסיורים – שימו לב למכתב הנלווה הנוגע לאופן חישוב מספר הסטודנטים בקבוצת מעבדה\סיור.

 דוגמאות לחישוב התוספת מובאות  באתר הארגון  כמו כן, ניתן להוריד קובץ עזר לחישוב התוספת: http://www.zutar.org/?page_id=1471 .

 שלכם/ן ובשבילכם/ן – ועד העובדים

ארגון הסגל האקדמי הזוטר

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב