עדכון תום סמסטר ראשון תשע”ד

שלום חברות וחברים,

עם תום הסמסטר אנחנו מאחלים לכולם חופשת סמסטר רגועה, התקדמות בעבודה ובמחקר – והצלחה רבה לכל המציגים מאמרים בכנסים בארץ ובעולם!

שימו לב שבעקבות שינוי בהוראות מס הכנסה, על כל עובדת ועובד למלא מחדש טופס 101 ולהעבירו למחלקת משאבי אנוש:
http://in.bgu.ac.il/hr/Pages/101.aspx
פרטים נוספים ופרטי קשר לפניות אישיות ניתן למצוא במסמך הבא:
http://in.bgu.ac.il/hr/Documents/101-instructions.pdf

לאחר דיונים ארוכים, ואף עיצומים אל מול ההנהלה בתחילת הסמסטר הקודם, אנחנו שמחים לראות התקדמות, שתחילתה בשינוי נוסח כתבי ההתחייבות לדוקטורנטים ולעמיתי ההוראה מתוקף המכתב הנלווה להסכם שנחתם ב-2012.
דוקטורנטים מקבלים בימים אלו מכתבים אישיים ובהם נוסח כתב ההתחייבות המחייב והתקף (המחליף את הנוסח הקיים כעת).
עם התחלתה של תקופת ההתחייבות הבאה (בתום שנתיים מכתב ההתחייבות הראשון), ינתנו כתבי התחייבות לפי הנוסח החדש.

בנוסף, לאחר פניות הן מצד נציגי הארגון והן מצד עובדים אכפתיים, הוחלט לשנות את הנוהל של הצטרפות אוטומטית מחייבת לביטוח החיים, העולה כ-25 ש”ח בחודש לכל עובד.

מעבר להטבות הניתנות בארגון שלנו –http://www.zutar.org/?page_id=181 – חברי הסגל הזוטר מוזמנים להשתמש בשירותיו של אתר הסגל הבכיר ולנצל את ההטבות הנמצאות בו, החל מהנחות ומבצעים ועד שימוש בביטוח טיסות לחו”ל לכנסים והשתלמויות:  http://www.bgu-segel.org/discounts.asp

שלכם ובשבילכם,
ועד העובדים.
http://www.zutar.org/
https://www.facebook.com/ZutarBGU?ref=hl