בחירות להנהגת ארגון הסגל האקדמי הזוטר ב- 10.12.2013

4/12/2013

להלן רשימת העובדים שהגישו מועמדותם לתפקידים בארגון:

דף ריכוז מועמדים  

10/11/2013

שלום חברים/ות
בהמשך להודעה קודמת – מצ”ב הודעה על בחירות להנהגת הארגון והגדרות תפקיד הנבחרים.
אסיפת הבחירות – לתפקידים השונים (יו”ר, מזכ”ל וסגן/ית, ועד העובדים וועדת ביקורת) – תתקיים ביום ג’ ה-10.12.13 בשעה 14:00, באולם כנסים א’ (שבבניין 26).
אז קדימה – בואו להשתתף, הגישו מועמדות לועד ולתפקידים השונים בארגון והמליצו לחברים/ות נוספים/ות.

הגדרות תפקיד לחברי\ות הנהגת הסגל הזוטר לקראת הבחירות

ההגדרות נוסחו על ידי חברי הנהגת הארגון הנוכחיים – על מנת להגביר השתתפות בארגון ובתהליכי קבלת ההחלטות שלו. הצעות אלו נתונות לעיצוב וגיבוש בהתאם להחלטות הנהגת הארגון העתידית.

 חבר\ת ועד –

חבר\ת הועד הינו\ה חלק מהגוף היוזם והמוביל של ארגון הסגל האקדמי הזוטר, האחראי, בין השאר, על תוכנית העבודה של הארגון, היחסים עם הנהלת האוניברסיטה, ועדים מקבילים ועוד. חברי הועד מנהלים את תקציב הארגון ובעלי אחריות על ביצועו. הגדרת תפקיד: נוכחות בישיבות ועד פעם עד פעמיים בחודש, מעורבות (בדוא”ל, טלפון וכד’) בתהליכים שוטפים וקבלת החלטות. אופציונאלי: ריכוז תחום אחריות ארגונית, כגון: גזברות, מידע והסברה, תקשורת ויח”צ, פורום ארגונים ארצי ועוד.

 חבר\ת ועדת ביקורת –

חבר\ת ועדת ביקורת מלווה את הועד בתהליכי קבלת החלטות וצעדים ארגוניים ומסייע\ת לכך תוך עמידה על כללי המנהל התקין ותקנון הארגון. בנוסף, חברי ועדת הביקורת אחראים על הפקת דו”ח ביקורת שנתי.

 יו”ר ועד –

יו”ר הועד מהווה חלק אינטגראלי מועד העובדים ועומד\ת בראש את הגוף היוזם והמוביל של הארגון. מתוקף תקנון הארגון ליו”ר הועד סמכות יתרה בתהליכי קבלת ההחלטות (זכות הכרעה בהצבעות הועד), וכן היו”ר עובד\ת באופן שוטף עם הגוף המבצע של הארגון. מתוקף תפקידו, יו”ר הועד הוא סמכות ייצוגית ובעלת השפעה בארגון, בקשר בין ארגוני הסגל השונים וכן מול גורמים שונים, דוגמת הנהלת האוניברסיטה.

 סמזכ”ל –

חבר\ת הנהגת הארגון, בגוף המבצע של ארגון הסגל האקדמי הזוטר. התפקיד כולל הוצאה לפועל של מדיניות הארגון המעוצבת על ידי הנהגת הארגון (הועד והמזכירות), אחריות גוברת על התחום האיגוד-המקצועי (מו”מ, אכיפת הסכמים קיבוציים וכד’). התפקיד הינו בהיקף של רבע עד חצי משרה, ובתגמול בהתאם לטבלאות השכר של עוזר הוראה.

 מזכ”ל –

חבר\ת הנהגת הארגון, הגוף המבצע בארגון הסגל האקדמי הזוטר. התפקיד כולל אחריות על ההוצאה לפועל של מדיניות הארגון המעוצבת על ידי הנהגת הארגון (הועד והמזכירות), הובלת התחום האיגוד-המקצועי (מו”מ, אכיפת הסכמים קיבוציים וכד’), אחריות על ניהול צוות המשרד, ועל קשר עם ארגוני הסגל האקדמי הזוטר וארגונים מקבילים, יחד עם הסמזכ”ל והיו”ר. התפקיד הינו בהיקף של חצי משרה ובתגמול בהתאם לטבלאות השכר של מדריך.

טפסים להגשת מועמדות לבחירות להנהגת הארגון ולתפקידים בארגון הסגל האקדמי הזוטר

http://mass.bgu.ac.il/npdf.php?fn=0-52782525617fef2753457.pdf

טופס Word  למילוי והגשת מועמדות : טופס הגשת מועמדות לבחירה להנהגת הארגון

סרטון קצר: https://www.youtube.com/watch?v=XMkliGTRNds

_____________________________________________________________________________________________________________

הועד מבקש לשמור על קשר הדוק יותר אתכם/ן – אנא כנסו לקישור ומלאו פרטיכם/ן על מנת שנוכל להגיע אליכם/ן עם הודעות ועדכונים חשובים

http://www.zutar.org/?page_id=306.

כמו-כן, הוצאנו לכל החברים/ות חוברות המאגדות פירוט והסבר על תנאי ההעסקה בסגל האקדמי הזוטר. אתם/ן מוזמנים/ות למשרדי הארגון (בית הסטודנט, קומה 1, חדר 111) לקבל במתנה חוברת זכויות.

לענכנכם/ן – המו”מ עם הנהלת האוניברסיטה בנושאים שבמחלוקת התחדש ואנו נמשיך לעדכנכם/ן על התפתחויות בעניין זה בהקדם.

שלכם/ן ובשבילכם/ן – ועד הארגון
http://www.zutar.org/
https://www.facebook.com/ZutarBGU?ref=hl
=====================================================================
http://mass.bgu.ac.il/npdf.php?fn=0-52782525617fef2753457.pdf

טפסים להגשת מועמדות לבחירות להנהגת הארגון ולתפקידים בארגון הסגל האקדמי הזוטר

=====================================================================
אפשרות חלופית לצפיה ושמירה של המסמכים המצורפים

Additional option for viewing and saving the attached documents

http://mass.bgu.ac.il/nm.php?mm=52782525617fef2753457