מהישגי הארגון

הישגי עבר של הארגון:

הארגון שומר על זכויותיהם של חברי הארגון והוא אחראי, בין השאר, על:

 • המעבר של תלמידים לתואר ראשון מהעסקה “לפי שעות” למסלול “עוזר הוראה”, ומ- 8 ל- 12 חודשי העסקה בשנה.
 • המעבר של תלמידים לתואר שני מהעסקה “לפי שעות” למסלול “עוזר הוראה”, ומ- 8 ל- 12 חודשי העסקה בשנה
 • המעבר של תלמידים לתואר שלישי ממסלול “תלמיד מחקר המועסק בהוראה” למסלול “אסיסטנט מדריך” ומ- 9 ל- 12 חודשי העסקה בשנה.
 • הבטחת זכויות סוציאליות ואקדמיות לחברי הסגל הזוטר, לרבות תכנית פנסיה.
 • הצמדת שכר הסגל הזוטר לסגל הבכיר.
 • הסכם שכר מקיף לתשס”ד, השומר על העסקתם של תלמידים באוניברסיטה באותו היקף כפי שהועסקו בתשס”ג.
 • הארגון דואג להעסקתם של תלמידים באוניברסיטה אך ורק בתקנים: ע. הוראה לתלמידי תואר שני, מדריך/אסיסטנט לתלמידי תואר שלישי.
 • המאבק בתקן המפקח “מורה מן החוץ” נמשך כעשור, בתחילה ביטל הארגון מגבלות משרה למורים במסלול המקביל והבטחת העסקה כמורה במסלול המקביל למורה שהאוניברסיטה הנה מקום עבודתו היחיד.
 • בהסכם 2008 יצר הארגון תקן העסקה חדש למורים ללא קביעות שאינם סטודנטים, “עמית הוראה”. עמיתי הוראה זכאים ל- 12 חודשי העסקה בשנה, זכויות סוציאליות, קרן נסיעות לקשרי מדע ושכר גבוה בעשרות אחוזים מהשכר במסלול המקביל.
 • הארגון שומר על העסקה התואמת את שעות העבודה בפועל, לא פחות.
 • הארגון נאבק בנוהג הפסול של “כפיית עבודה” ללא תשלום באוניברסיטה.

על תולדות התארגנות הסגל האקדמי הזוטר תוכלו למצוא כאן

 מאבקים והישגים של הארגון 

 • הסכם השכר הארצי – 2012

  ההסכם הקיבוצי הארצי הנו נוסח הסכם אחיד עליו חתמו ארבע אוניברסיטאות: תל-אביב, העברית, בן-גוריון, וחיפה. ההסכם כלל: החלת מסלול ההעסקה של עמיתי הוראה  על מועסקים בתכניות חוץ תקציביות, סגורות, מותנות וסמסטר קיץ, שהועסקו עד חתימת ההסכם כמורים מן החוץ. תוספת שכר ניכרת למסטרנטים המועסקים בהוראה פרונטאלית. ביטחון תעסוקתי בדמות כתבי התחיבות לכמה שנים לחלק מחברי הארגון. הגדלת ההפרשות לפנסיה. מתן אפשרות לעמיתי הוראה ומורים מן החוץ להגיש הצעות לתקציבי מחקר.  צרוף עוזרי מחקר לארגון וקביעת תעריפי מינימום להעסקתם (חיפה בלבד). כמו כן, קיבלו כל חברי הסגל האקדמי הזוטר תוספות השכר בשיעור זהה להסכם הסגל האקדמי הבכיר. 


  הסכם השכר הארצי – 2008

  ההסכם הקיבוצי הארצי הנו נוסח הסכם אחיד עליו חתמו חמש אוניברסיטאות: תל-אביב, העברית, בן-גוריון, חיפה ובר-אילן. ההסכם כלל תיקון משמעותי של מסלול ההעסקה של עוזרי הוראה (הארכת תקופת ההעסקה לשנה שלמה) ויצירת תקן חדש של עמית הוראה שבא להחליף את תקן ההעסקה המקפח בו הועסקו מורים מן החוץ. (התקן כולל העסקה לשנה שלמה  וזכויות סוציאליות ואקדמיות). כתוצאה מההסכם עברו 70% מהמורים מן החוץ שהועסקו בתקציבים רגילים לתקן החדש. כמו כן, קיבלו כל חברי הסגל האקדמי הזוטר תוספות השכר בשיעור זהה להסכם הסגל האקדמי הבכיר.

  הסכמי השכר הקיבוציים – 1997-2000

  בשנת 1997 פתחו כל ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות בשביתה ארצית לשיפור תנאי ההעסקה. השביתה ארכה חמישה חדשים ובסיומה נפתח משא ומתן בין הארגון להנהלת האוניברסיטה, שהסתיים בהסכמי השכר הקיבוציים שנחתמו בשנת 1997 ו-2000.

  בין ההישגים שהושגו: הארכת משך תקופת ההעסקה של תלמידים לתואר שלישי (שנים עשר  חדשים בשנה במקום תשעה) ושל תלמידים לתואר שני (עשרה חדשים במקום שמונה), מעבר לפנסיה צוברת וזכויות סוציאליות מלאות לסטודנטים המועסקים ע”י האוניברסיטה.

  היסטוריה של ארגון הסגל האקדמי הזוטר (ארצי)

  נייר עמדה של הפורום המתאם מנובמבר 2010, אשר הוגש לפרופ’ טרכטנברג
  ממשבר להזדמנות – חזון חדש למערכת ההשכלה הגבוהה