תקנון הארגון

התקנון מגדיר את מטרות הארגון, מי יכול להיות חבר בו, מוסדות הארגון ומבנה ההנהגה, הליכי הבחירות להנהגת הארגון וכו’:

תקנון ארגון סגל ההוראה האקדמי