תוספת שכר דיפרנציאלית לעוזרי הוראה

מי זכאי לתוספת?

תלמידי תואר שני העוסקים בהוראה (מתרגלים, מדרכי מעבדות וכו’).
זכאים לתוספת גם תלמידים בעלי תואר שני הרשומים ל”השלמת תיזה” לפני לימודי דוקטורט, ועוסקים בהוראה.
 
תלמידי תואר שני העוסקים בעבודה לא-פרונטלית, כגון בדיקת עבודות ו/או בחינות בקורס שאינם מלמדים – אינם זכאים לתוספת.
תלמידי תואר שני המועסקים ב”העסקה שעתית” ולא במסלול עוזרי הוראה אינם זכאים לתוספת.
 
התוספת היא אחד מההישגים הרבים של ההסכם הקיבוצי שחתמו ב-2012 ארגוני הסגל האקדמי הזוטר למול ועד ראשי האוניברסיטאות.
 

איך לבדוק אם בכלל קיבלתם את התוספת?

התוספת משולמת בתשלום אחד עבור כל הסמסטר: עבור סמסטר א במשכורת חודש דצמבר, עבור סמסטר ב – במשכורת חודש יוני ועבור סמסטר קיץ – במשכורת ספטמבר.
הזכאים יוכלו לראות את התוספת בתלוש השכר >פרוט התשלומים > תשלומים בגין משרה > סמל: 1038 תיאור: ת. דיפרנציאלית, כפי שמופיע בתמונה למטה:
 

איך לבדוק אם קיבלתם את הסכום הנכון?

התוספת משתנה מעובד לעובד. כדי לחשב את הסכום המגיע לכם עבור קבוצת לימוד מסוימת, הכפילו את שלושת המספרים הבאים זה בזה:
המספר 2.479 (מקדם מספרי לשנת תשפ”ד) כפול
המספר הממוצע של שעות הוראה בשבוע כפול
מספר הסטודנטים הרשומים לקבוצה.
 
 
את רשימת הסטודנטים הרשומים לקבוצה שלכם תוכלו למצוא במערכת גזר.
אם אינכם רוצים להתעסק עם חישובים  במחשבון, תוכלו להזין את הנתונים בקובץ הבא: קובץ עזר לחישוב התוספת הדיפרנציאלית – תשפד 
 

תוספת שכר דיפרנציאלית לעוזרי הוראה

 
שתי הערות:

יש מעבדות בהן הסטודנטים נרשמים כולם לאותה קבוצה, ואח”כ מחולקים לקבוצות מעבדה (לא במערכת הממוחשבת). במקרה כזה, מספר הסטודנטים בקבוצה נחשב כמספר הסטודנטים בכלל חלקי מספר קבוצות המעבדה.

אם אינכם מלמדים בשעות קבועות כל שבוע, מספר שעות ההוראה שלכם בשבוע מחושב כך:

מספר השעות הפרונטליות המצטבר לאורך הסמסטר חלקי 13 שבועות.

למי לפנות עם בעיות או שאלות?

 מומלץ לפנות למתאמת שלכם במדור סגל אקדמי זוטר באגף משאבי אנוש.

גם אנחנו כאן כדי לייעץ ולסייע.